Innovationsrådet

Innovationsrådet frigjorde innovationskraft i offentlig verksamhet

Innovationsrådet har avslutat sitt uppdrag.


Denna sida innehåller information om det tidigare Innovationsrådets verksamhet och aktiviteter. För information om regeringens nya Innovationsråd, verksamt sedan år 2015, vänligen besök följande länk:


http://www.regeringen.se/regeringens-politik/innovationsradet/

Innovation och företagande


Här kommer vi att omnämna företag som utmärkt sig med nytänkande och innovation inom sin bransch. OBS! Denna del sanktioneras inte av Innovationsrådet, vare sig det nya eller gamla, utan är helt fristående.


Parkettspecialisten


Företag som är specialiserat på golvslipning i Stockholm och relaterade tjänster. Man använder den senaste tekniken och de senaste arbetsmetoderna och resultatet blir vackra golv anpassade för dagens moderna svenska samhälle.


Arctic Windows


Rikstäckande leverantör av fönster, framförallt tillverkade i underhållsfri PVC. Kostnadseffektiva och miljövänligt tillverkade plastfönster av högsta kvalitet, som gjort starkt intryck på den svenska fönstermarknaden. Ett innovativt och framåtblickande företag med stor utvecklingspotential.


Solna Dental AB


På sidan Tandläkare Solna kan du läsa mer om denna moderna tandvårdsklinik, som ligger i framkant och alltid använder sig av den senaste teknologin i sina behandlingar. Tandvård är i mångt och mycket en demokratifråga och det är viktigt att alla människor i samhället kan få tillgång till de bästa behandlingarna. Där är Solna Dental ett föredöme.


Inneklimat AB


Med tanke på miljöfrågor och klimathot blir innovation inom energisektorn allt viktigare. Besök sidan bergvärme Stockholm för att läsa mer om modern och miljövänlig uppvärmning. Bergvärme är naturlig energi och dessutom ett energisnålt alternativ.


Det tidigare Innovationsrådet


Målet för Innovationsrådet och dess verksamhet var att skapa en miljö för innovationer och en ökad kunskap gällande detta inom offentlig verksamhet. Man ville få igång processer som gör att aktörer jobbar utifrån vilka behov som finns, vilken nytta man kan göra och hur de speciella förutsättningarna ser ut. Utifrån detta ville man arbeta fram ordningar som kan bära ett innovationsarbete i offentlig verksamhet.

Rådets utgångspunkt var att skapa en kraft som leder framåt och vägen för att nå detta mål var systematiskt genom följande av flera parallella processer. Man ställde sig frågan om vad som främjar innovationer och som höjer kvaliteten inom offentlig verksamhet. De parallella processer som nämndes ovan kan se ut enligt följande punkter:


  • Genom studier, genom enkäter och genom olika kartläggningar når vi kunskap.
  • Vi har dialoger, vi diskuterar och vi skapar ett aktivt lärande genom detta.
  • Det faktiska kundarbetet sker genom att vi medverkar i kundprocesser vid fler än en myndighet.
  • Försöksverksamheter som föder kreativitet och lösningar.
  • Olika förslag och bedömningar växer fram löpande.

Fortsatt verksamhet


I februari 2015 kungjorde Stefan Löfven att ett nytt Innovationsråd skulle inrättas. Mer information om detta går att hitta på regeringens hemsida.


Sveriges Innovationsmyndighet VINNOVA har ett tätt samarbete med Innovationsrådet.


Innovationsradet.se - en hemsida av Defiso Media AB


Defiso Media AB är en SEO-byrå baserad i Stockholm. Vi har återskapat det tidigare Innovationsrådets sida för att påvisa de effekter man kan få fram med hjälp av effektiv och innovativ sökmotoroptimering. Med hjälp av skräddarsydda och hållbara strategier hjälper vi våra kunder att nå toppen i sökmotorerna. Kontakta oss via e-post eller på telefon 08-410 344 35 för att få en gratis inledande SEO-rådgivning för ditt företag.