Frigör innovationskraft i offentlig verksamhet

Hur kan vi få fler bra idéer i offentlig verksamhet att förverkligas? Är det möjligt att göra medborgare och företag mer nöjda med offentlig verksamhet samtidigt som arbetsglädjen ökar och kostnaderna minskar? Vi tror det.

» Regeringens direktiv till rådet (pdf)
» Rådets folder (pdf)

Innovationsrådet har avslutat sitt uppdrag. Hemsidan finns kvar ett tag framöver för att våra rapporter m.m. lätt ska kunna hittas.

Bild på personer

Vad är innovation?

Med innovation menar vi bl.a. förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet. Det kan t.ex. handla om nya perspektiv på gamla problem, förändra utformning och genomförande av tjänster eller att hitta nya former för samverkan.

» Hör vad andra har sagt om innovation
 » Kika på vårt innovationslexikon  

Innovationsrådets slutbetänkande publicerats

Den 11 juni träffade Innovationsrådet civil- och bostadsminister Stefan Attefall för att överlämna rådets slutbetänkande. Hela betänkandet samt den sammanfattning som rådet presenterade för ministern och på efterföljande pressträff finns att ladda ned bland våra rapporter.

 »Till rapporterna

Seminarium under Almedalsveckan

Den 3:e juli kl. 11-12.30 hålls ett seminarium om Innovationsrådets betänkande och vad som är nästa steg i förnyelsen av det offentliga Sverige. Deltar gör civil- och bostadsminister Stefan Attefall och Innovationsrådets ordförande Dan Eliasson. Seminariet hålls i Länsstyrelsens trädgård på Strandgatan 1 i Visby som en del av politikerveckan i Almedalen. 

 »Se evenemanget i det officiella kalendariet

Rapport om mätningar för bättre styrning

Professor Mattias Elg har på uppdrag av Innovationsrådet skrivit en rapport som beskriver hur myndigheter genom relativt enkla metoder kan mäta och förstå variation. Detta ger bättre underlag för att förstå vad som sker i myndigheten och hur den kan utvecklas än vad t.ex. medelvärden gör. Rapporten ger, med hjälp av exempel från flera myndigheter, praktiskt vägledning kring hur data kan hanteras och pedagogiska förklaringar kring hur resultatet kan tolkas.

»Ladda ner rapporten här