Innovationsrådet

Innovationsrådet frigjorde innovationskraft i offentlig verksamhet

Innovationsrådet har avslutat sitt uppdrag.


Denna sida innehåller information om det tidigare Innovationsrådets verksamhet och aktiviteter. För information om regeringens nya Innovationsråd, verksamt sedan år 2015, vänligen besök följande länk:


http://www.regeringen.se/regeringens-politik/innovationsradet/

Innovation och företagande


Här kommer vi att omnämna företag som utmärkt sig med nytänkande och innovation inom sin bransch. OBS! Denna del sanktioneras inte av Innovationsrådet, vare sig det nya eller gamla, utan är helt fristående.


Golvslipningsföretag


Företag som är specialiserat på golvslipning i Stockholm och relaterade tjänster. Man använder den senaste tekniken och de senaste arbetsmetoderna och resultatet blir vackra golv anpassade för dagens moderna svenska samhälle.


Städhuset


Företag specialiserat på flyttstädning i Stockholm som med sina innovativa arbetsmetoder och stora personalomsorg sticker ut i en konkurrensutsatt och ofta omdiskuterad bransch.


Solna Dental AB


På sidan Tandläkare Solna kan du läsa mer om denna moderna tandvårdsklinik, som ligger i framkant och alltid använder sig av den senaste teknologin i sina behandlingar. Tandvård är i mångt och mycket en demokratifråga och det är viktigt att alla människor i samhället kan få tillgång till de bästa behandlingarna. Där är Solna Dental ett föredöme.


Advokatfirman DEFENS


Nytänkande advokatbyrå som bland annat specialiserar sig på vårdnadstvist. Med ett unikt perspektiv och barnets bästa i ständigt fokus har man visat sig vara en förnyare inom detta komplicerade rättsområde.


Narva Kirurg Center AB


Klinik som är ledande inom behandling av åderbråck och relaterade besvär. Medicinskt ansvarig på kliniken är Stefan Nydahl, som bland annat publicerat en översikt om åderbråck/venös insufficiens i Läkartidningen. Narva Kirurg ligger ständigt i framkant inom utvecklingen av detta område.


Vasastans Måleri


Målare Stockholm - ett företag med tydlig miljöprofil som även gjort avtryck i branschen med kreativa och inspirerande lösningar på alla typer av målerijobb.


Plastikkirurg


Framstående plastikkirurg i Stockholm med unika behandlingsmetoder inom en rad olika områden, till exempel bröstförstoring. Detta leder till snyggare och säkrare resultat med avsevärt färre komplikationer.


Det tidigare Innovationsrådet


Målet för Innovationsrådet och dess verksamhet var att skapa en miljö för innovationer och en ökad kunskap gällande detta inom offentlig verksamhet. Man ville få igång processer som gör att aktörer jobbar utifrån vilka behov som finns, vilken nytta man kan göra och hur de speciella förutsättningarna ser ut. Utifrån detta ville man arbeta fram ordningar som kan bära ett innovationsarbete i offentlig verksamhet.

Rådets utgångspunkt var att skapa en kraft som leder framåt och vägen för att nå detta mål var systematiskt genom följande av flera parallella processer. Man ställde sig frågan om vad som främjar innovationer och som höjer kvaliteten inom offentlig verksamhet. De parallella processer som nämndes ovan kan se ut enligt följande punkter:


  • Genom studier, genom enkäter och genom olika kartläggningar når vi kunskap.
  • Vi har dialoger, vi diskuterar och vi skapar ett aktivt lärande genom detta.
  • Det faktiska kundarbetet sker genom att vi medverkar i kundprocesser vid fler än en myndighet.
  • Försöksverksamheter som föder kreativitet och lösningar.
  • Olika förslag och bedömningar växer fram löpande.

Fortsatt verksamhet


I februari 2015 kungjorde Stefan Löfven att ett nytt Innovationsråd skulle inrättas. Mer information om detta går att hitta på regeringens hemsida.


Sveriges Innovationsmyndighet VINNOVA har ett tätt samarbete med Innovationsrådet.


Innovationsradet.se - en hemsida av Generaxion


Generaxion är en SEO-byrå baserad i Stockholm. Vi har återskapat det tidigare Innovationsrådets sida för att påvisa de effekter man kan få fram med hjälp av effektiv och innovativ sökmotoroptimering. Med hjälp av skräddarsydda och hållbara strategier hjälper vi våra kunder att nå toppen i sökmotorerna. Kontakta oss för att få en gratis inledande SEO-rådgivning för ditt företag.