Innovationsrådets kalendarium

 

Innovationsrådets ledamöter träffas kvartalsvis för att diskutera olika frågor som står på agendan. Dessutom har man ett aktivt samarbete med Vinnova - en statlig myndighet under Näringsdepartementet, med kontor i Stockholm och i Bryssel, som verkar för att främja hållbar tillväxt genom förbättring av förutsättningar för innovation och finansiering av behovsmotiverad forskning.

 

Här nedan har vi sammanställt några av de evenemang som genomförs i Vinnovas regi under 2016 med anknytning till Innovationsrådets arbete.

 


Januari 2016

 

Informationsmöte om Social Innovation - 14 januari - 3 februari 2016

 

Plats: På nätet

 

Antagningsperioden för ansökan om projektstöd inom ramen för Social Innovation öppnar den 14 januari 2016 och hålls öppen fram till den 3 februari 2016 (alternativt fram till att 300 pitchar har kommit in).

 

Projekt inom Social Innovation är tänkta att främja innovationer som leder till samhällsnytta och att sprida dem så att många kan använda sig av dem. Här passar även hållbara och skalbara finansieringsmodeller, affärsmodeller och samarbetsmodeller in i bilden. Man är även intresserad av att hitta nya sätt för att påvisa resultat och att mäta nytta.

 

Ansökan görs i två steg och består av en ansökningsfilm (videopitch) som skall sändas in senast den 3:e februari kl 14.00. Svar på om man har gått vidare ges den 12:e februari.

 

Läs mer om utlysningen här. Informationsmötet kommer att sändas live på denna sida.

 

Forum Öppna Data - 15 januari 2016

 

Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm samt via webbsändning

 

Vid detta möte kommer portalen öppnadata.se att presenteras närmare med status och kommande planer. Slutsatser från internationella konferenser och den kommission som ligger bakom arbetet kommer att framläggas och internationella talare från spännande projekt bidrar. De projekt som finansierats med hjälp av VINNOVAs utlysning Öppna datakällor #6 kommer att presenteras.

 

Webbsändningen kommer att hittas på denna sida.

 


Februari 2016

 


Mars 2016

 

Hack for Sweden - 12-13 mars 2016

 

Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen, Stockholm

 

Hack for Sweden är ett unikt samarbete där över 20 olika statliga myndigheter och organisationer kommer samman för att möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp av de öppna data som ett flertal myndigheter gör tillgängliga. Det är tredje gången som evenemanget organiseras och målsättningen är att erbjuda en gemensam plattform för öppna data som utvecklare, studenter, innovatörer, datajournalister och myndigheter kan använda sig av för att utveckla nya tjänster.

 

Under helgen delas priset Hack for Sweden Award ut till den deltagare eller det lag som bäst lyckas med att kombinera data på ett kreativt sätt och därigenom skapar den bästa och mest nyskapande applikation eller tjänst som tydligt visar nyttan med myndigheternas öppna data.

 

Anmälan görs direkt på Hack for Swedens hemsida. Sista anmälningsdatum 25 januari 2016.

 


April 2016

 

Vetenskapsfestivalen Göteborg - 13-17 april 2016

 

Plats: Göteborg

 

Vetenskapsfestivalen genomförs med hundratals aktiviteter på olika platser i Göteborg. Med fri entré och ett program som riktar sig till alla samhällsmedborgare vill man främja vetenskapens roll i samhället. Det finns även ett program med skolaktiviteter och ett fackprogram för särskilt inbjudna gäster där forskare, politiker, media, pedagoger och näringsliv får en chans att mötas och utbyta idéer. Läs mer om Vetenskapsfestivalen på http://vetenskapsfestivalen.se/

 

Eureka Innovation Week - 26-28 april 2016

 

Plats: City Conference Centre Stockholm

 

Sverige sitter fram till juni 2016 som ordförande i nätverket EUREKA, ett offentligt finansierat mellanstatligt nätverk som inkluderar över 40 olika länder och arbetar för att förbättra den europeiska konkurrenskraften genom att stödja innovationsdrivet entreprenörskap i Europa - såväl mellan små och stora företag, forskningsinstitut och universitet. Under detta års  innovationsvecka kommer huvudfokus att ligga på smarta städer med möjlighet att besöka intressanta projekt inom Smart Cities. Veckan innehåller också B2B-möten, föreläsningar av personer i framkant inom innovation samt utdelning av EUREKA Innovation Award. För mer information om innovationsveckan se:

 

http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-innovation-week och http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Kalendarium/2016/160426-EUREKA-Innovation-Event-2016/

 


Maj 2016

 

Offentliga rummet 2016 - 25-27 maj 2016

 

Plats: Malmö

 

Offentliga Rummet är en konferens och mötesplats för dig som arbetar med verksamhetsutveckling och digitalisering i offentlig sektor. Här har du chansen att utbyta erfarenheter och få inspiration gällande hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig förvaltning som erbjuder största möjliga samhällsnytta.

 

Konferensen vänder sig till personer som arbetar med digitaliserad verksamhetsutveckling inom offentlig sektor, till exempel utvecklare, strateger, projektledare, kommunikationsansvaria, IT-ansvariga, jursiter och verksamhetsarkitekter.

 

I samband med konferensen ges även företag och organisationer möjlighet att ställa ut och möta kunder på ett informellt sätt. För mer information se Offentliga Rummets hemsida.