Uppdraget

 

En bättre miljö för innovationer och större kunskaper om uppfinningar och kreativitet inom det offentliga. Så kan man sammanfatta målet för Innovationsrådets verksamhet.

 

Det handlade om att få olika aktörer att jobba utifrån vilka behov som finns och vilken nytta man kan göra. Dessutom ville rådet utröna hur de speciella förutsättningarna ser ut och baserat på detta få fram metoder som kan lyfta innovationsarbetet i den offentliga verksamheten.

 

Innovationsrådets idé var att skapa en kraft som leder framåt. Vägen för att nå dit skedde på ett systematiskt sätt genom att man följde flera parallella processer samtidigt. Frågan var vad som kan gynna uppfinningar som gör att kvaliteten höjs i offentlig verksamhet. De ovan nämnda parallella processerna kan punktas upp på det här sättet:

 

  • Man kan få nya kunskaper med hjälp av studier, enkäter och olika former av kartläggningar.
  • Genom dialog och diskussion kan man skapa ett aktivt lärande.
  • Genom att medverka i processer vid fler än en myndighet så skapar man ett riktigt fungerande kundarbete.
  • Man kan skapa kreativa lösningar i olika verksamheter.
  • Förslag och bedömningar växer fram löpande under processens gång.

 

En stor och viktig fråga är givetvis "Vad är innovation"? På denna sida har vi sammanställt några exempel på vad innovation kan innebära.