Tidigare konferenser

 

På denna sida kan du hitta information om tidigare konferenser i Innovationsrådet och de ämnen som avhandlades under dessa.

 


Tidigare konferens på temat “För en innovativ offentlig verksamhet” - 18 september 2012 - Aros Congress Center - Västerås

 

Vid denna konferens ställde sig Innovationsrådet frågan “Är det möjligt att göra medborgare och företag mer nöjda med offentlig verksamhet samtidigt som arbetsglädjen ökar och kostnaderna minskar?”

 

Man utgick från att det absolut är möjligt om fler goda idéer ges en chans att förverkligas inom offentlig verksamhet. Med hjälp av nya sätt att utföra och organisera offentliga tjänster - utifrån de olika behov som hittas hos såväl medborgare som nationens företag - kan detta bli verklighet, samtidigt som man bibehåller rättssäkerheten. För att uppnå detta krävs nytänkande och innovation.

 

Man frågade sig också hur man skulle kunna bli bättre på att ta fram och realisera nya tjänster, produkter, processer, modeller för samverkan med mera. Vilka system gör bra idéer till verklighet? Vad krävs av ledare, politiker, tjänstemän och medarbetare?

 

Dessa frågor presenterade Innovationsrådet tillsammans med SKL, VINNOVA och Länsstyrelsen i Västmanland, som alla stod med som organisatörer av konferensen, för att sedan diskuteras tillsammans med konferensens deltagare under de workshops, mingel och föreläsningar som hölls under dagen.

 

Inspiration, lärande och intressanta exempel användes som utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Målsättningen var att få fler att våga och kunna vara mer innovativa, samt ge dem tillgång till ett större nätverk att få hjälp av.

 

Spännande föreläsningar

 

Några av de föreläsningar som genomfördes vid denna konferens i Västerås år 2012 går att hitta i videoformat på följande länk:

 

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Kalendarium/2012/120918-For-en-innovativ-offentlig-verksamhet-/

 

Där hittar du även Powerpoint-presentationer och andra stöddokument som hör ihop med föreläsningarna.

 

Under konferensen hölls föreläsningar av bland andra följande personer:

 • Ingemar Skogö - Landshövding i Västmanland
 • Dan Eliasson – ordförande i Innovationsrådet
 • Charlotte Brogren - generaldirektör för VINNOVA
 • Håkan Sörman – VD för SKL och ledamot i Innovationsrådet
 • Sarah Gillinson - Innovation Unit (UK)

 

Särsilt värt att nämna är det samarbete med Storbritanniens Innovation Unit som här representerades genom Sarah Gillinsons introduktionsföreläsning på ämnet “radical efficiency” - ett tema som på Innovation Units hemsida beskrivs på följande sätt:

 

“Radikal effektivitet är ingen abstrakt teori. Den baseras på hundratals väl beprövade exempel på bättre, kostnadseffektiva tjänster och har tillämpats i Storbritannien…. I grunden fokuserar omstruktureringar enligt Radical Efficiency på slutanvändaren. Startpunkten är inte “hur kan vi spara pengar här?” utan “vad kommer att förbättra människors liv mest?”, vilket skapar nya och annorlunda tjänster med mycket bättre resultat för de människor som använder dem.”

 

Under konferensen diskuterades också Strategiska innovationsprocesser och hur man kan gå från idéer till att genomföra dem i praktiken. Här föreläste Johanna Nählinder från Linköpings universitet, Joakim Kärnborg från Regionförbundet Östsam och Cecilia Olsson från Furulidens vårdboende i Katrineholm.

 

Andra spännande teman som togs upp var Nudge och MINDSPACE - två teorier från beteendevetenskapen. Dessa sattes i relation till hur kunskap om människors beteenden kan hjälpa individer att fatta bättre beslut och presenterades av David Halpern från Behavioural Insights Team i Storbritannien.

 

Workshops för effektivare tjänster

 

Under konferensen genomfördes ett antal workshops. Varje deltagare hade möjlighet att välja ett tema för respektive block under dagen. Dessa var de teman man kunde välja mellan:

 

Block 1:

 1. 1. Vad kan Lean och systemsynsätt innebära för effektivitet och “kundnöjdhet” i offentlig sektor?
 2. 2. Kreativitet och idégenerering - så får du fler idéer på bordet.
 3. 3. Samverkanssprång - modeller och konkreta exempel på hur samverkan kan utvecklas till nytta för samhället.
 4. 4. Tjänstedesign utifrån livshändelser - hur gör man?

 

Block 2:

 1. 1. Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi.
 2. 2. Kund- och brukarundersökningar som motor i innovationsarbetet?
 3. 3. Tillit kontra kontroll - vilken styrning främjar motivation och innovation hos medarbetarna?
 4. 4. Så driver medarbetarnas idéer på innovationsarbetet i näringslivet - är det dags för ett gemensamt idea-management-system i offentlig sektor?

 

Block 3:

 1. 1. Co-production -  så kan brukarna själva bli en del av lösningen.
 2. 2. Från kryptiska siffror till begripliga beslutsunderlag och involvering.
 3. 3. Nya ersättningsmodeller och finansieringsformer för ökad effektivitet, utveckling och långsiktighet.