Vad är innovation?

Innovation är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd. I vissa fall talar vi om innovation i fråga om att komma på fullständigt nya och revolutionerande idéer som kan komma att förändra samhället eller hur man utför en viss uppgift i grunden. Men innovation kan ske på mer subtila nivåer - ibland genom att man försöker hitta en lösning på ett problem och ibland uppstår innovationer av en ren tillfällighet.

 

Innovationsrådets synsätt på innovation kunde sammanfattas som “förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet”.

 

I offentlig sektor handlar detta främst om att hitta nya perspektiv på redan existerande problem i samhället, att försöka omdefiniera syftet eller målet i en verksamhet för att nå ett bättre resultat för slutanvänder eller att förändra hur leverans av tjänster och produkter genomförs. Det kan också handla om att hitta nya eller bättre samverkansformer, till exempel mellan olika myndigheter. Staten och kommunal sektor har gemensamt ansvar för många viktiga samhällsfunktioner. Här måste man ofta hitta nya vägar för att arbeta fram ett fungerande samspel och tjänster som anpassas till nya krav. Digitaliseringen i samhället har drivit fram ett behov och önskemål från befolkningen att kunna komma åt många samhällsfunktioner via elektroniska enheter vid valfri tid på dygnet. Här har stat, myndigheter och företag fått arbeta hårt för att ta fram nya och innovativa tjänster som motsvarar de krav och önskemål som har ställts från befolkningens sida, samtidigt som man därtill måste upprätthålla rättssäkerhet, personlig integritet och ett flertal ytterligare krav som ställs när man utvecklar produkter och tjänster för offentlig sektor.

 

Innovationsexempel

Här nedan har vi sammanställt länkar till några av våra blogginlägg om innovation.

 

Videor

Här har vi sammanställt några videor som har med innovation och olika innovationsbegrepp att göra. Som ni ser finns det ett flertal svar på vad innovation kan vara och det finns en mängd spännande initiativ som driver utvecklingen framåt.

 

Sarah Gillinsson om Radical efficiency från innovationskonferensen 2012-09-18.
David Halpern om Nudge och MINDSPACE från innovationskonferensen 2012-09-18.
Johanna Nählinder och Cecilia Olsson om Strategiska innovationsprocesser från innovationskonferensen 2012-09-18.
En film av IVA, Vinnova, Tillväxtverket och Svenskt näringsliv
[ca 2 min]
Några svar ges av deltagarna i Lisbon Council’s 2010 Innovation Summit
[engelska ca 5 min].
Var på den säkra sidan. Ta inga risker.
[engelska 24 s.]