Innovationer i klassrummet

Skolan är ett område där innovationer har en viktig plats. Barn och ungdomar ligger ofta i framkant när det gäller att ta till sig digitala lösningar och nya medier och lärare och annan skolpersonal måste ligga i för att hålla sig uppdaterade. Det är utmanande, men samtidigt spännande att se hur skolan kan förändras med hjälp av innovativ pedagogik som utnyttjar det bästa i de nya medier och informationskanaler som ständigt tillkommer.

 

Nedan har vi tagit fram ett exempel på hur man kan använda sig av innovativa grepp för att stimulera elevinteraktion och kritiskt tänkande i klassrummet.

 

Låt säga att en lärare ger eleverna i uppdrag att skriva ett arbete om Ekologiska produkter. Var börjar eleverna? Hur hittar de information? Några kanske väljer att skriva om ekologiska kafeer någon annan om ekologisk hudvård och någon väljer vinkeln uppvärmning av hus och letar upp information om värmepumpar.

 

Det är svårare än någonsin att hitta tillförlitlig information på nätet. En viktig del av en lärares uppgift är att lära ut hur eleverna kan tänka kritiskt och utvärdera den information de hittar.

 

Detta tankesätt skulle exempelvis kunna förmedlas via en innovativ skoluppgift. Eleverna får uppgiften att på egen hand söka upp information på ett visst tema och sedan utvärderas den information de har hittats i grupp i klassrummet. Som introduktion till uppgiften får eleven tillgång till en kort videoföreläsning som han eller hon kan se själv hemma från sin egen dator, förslag på några artiklar att läsa och även en uppgift att ta fram exempel på bra respektive dåliga källor på Internet.

 

Eleven får alltså ta till sig grundläggande information på egen hand och sammanställa material som han eller hon vill ta med sig till klassrummet för att diskutera dessa frågor.

 

Den metod som beskrivs här brukar kallas för “Flipping the classroom”. Mer information på engelska finns till exempel på Washington Universitys hemsida. Här vänder man på hur klassrummet traditionellt brukar användas. Istället för att hålla föreläsningar i klassrummet vänder man på steken och låter eleven ta till sig informationen i lugn och ro hemma, på biblioteket eller annan ort. Den kunskap som eleven har tagit till sig används sedan som grund för ett antal aktiva gruppaktiviteter och diskussioner i klassrummet.

 

Istället för att sitta still på en stol och lyssna en timme i sträck får eleven möjlighet att ta in informationen i den takt som passar personen själv och grupparbetet blir ett tillfälle där eleverna hjälper varandra att hitta lösningar, fungerande arbetsmetoder och svar på frågor tillsammans - istället för att var och en sitter ensamma hemma med läxor. Resultatet blir ett arbetssätt som mer liknar hur det ser ut på de flesta arbetsplatser. Förmågan att tänka kritiskt och att arbeta i grupp stärks, vilket är oumbärligt för det framtida yrkeslivet.

25 Jan 2016