Bergvärme i Stockholm ger oberoende

Det behövs verkligen en omställning på energisidan. Se till att bli mer oberoende av höga priser på el och bränsle. Installera bergvärme i villan i Stockholm.

De flesta har nog insett att vi måste lägga om vårt sätt att leva. Vi kan inte fortsätta att förbruka jordens resurser i den takt som vi gjort det senaste decenniet. Energisnåla lösningar behövs – och finns redan, vi måste bara bli bättre på att använda dem. Ut med gammal utrustning och in med ny, bättre och energiklassad.

Förnyelsebar energi har varit på tapeten länge. Det har också sedan länge funnits många lösningar för detta men så länge som elpriset har varit lågt så har incitamentet för att investera i sådan teknik också varit lågt. Men, med ständigt ökande elpriser så ändras detta.

Bergvärme utnyttjar solenergi

En del bara gnäller över de höga priserna på el och bränsle, men det finns också många som tar tag i saken på egen hand och gör sig mer oberoende. Alternativ el- och energiförsörjning har kommit i ropet. Det kan plötsligt vara lönt att investera i solceller på taket eller att skaffa bergvärme i Stockholm.

Både solceller och bergvärme drar nytta av solens energi. Skillnaden är att solcellerna tar energin direkt från solens strålar medan bergvärme utnyttjar den solenergi som lagrats i berget. Berget fungerar som en reservoar. Det gör också att tillgången till bergvärme inte fluktuerar på samma sätt som tillgången till el från solceller som ju bara kan ge el när solen lyser.

14 Nov 2022