Fastighetsboxar - en bra investering

Fler och fler fastighetsägare och BRF:er har börjar anamma de nya lösningar som finns på marknaden och anpassat sig efter den verklighet som rådet. Hur länge sedan var det egentligen du fick ett fysiskt brev instucket i brevinkastet?

Sanningen är den att vi mestadels får digital post - eller paket. Genom att välja fastighetsboxar så kan man slippa springa till affären för att hämta ut paketen: man får dessa lämnade direkt i det fack man har tillhörande fastighetsboxen.

Det är ett exempel på en stor fördel som kommer med en investering i fastighetsboxar. En annan sådan handlar om det rent estetiska. Fastighetsboxar är nämligen snygga och drar till sig uppmärksamhet på helt rätt sätt; det blir en fin inredningsdetalj som höjer hela intrycket av trapphuset.

Flera olika alternativ

Och, det finns också väldigt många olika modeller och designer vad gäller fastighetsboxar, något som konkret innebär att det inte spelar någon roll från vilken tidsepok en fastighet härstammar: man kan anpassa fastighetsboxar mot vilken interiör och arkitektoniskt stil som helst.

Detsamma gäller även storleken på boxarna. Du kan välja mellan en massa olika mått gällande både höjd, djup och bredd och således så passar fastighetsboxar in såväl i trängre trapphus som i större - mer öppna -sådana.

Fastighetsboxar ökar säkerheten

Ser man till en annan fördel med att byta till fastighetsboxar är att man också som BRF genom detta kan investera i nya ytterdörrar - utan brevinkast. Något som dels minimerar risken för inbrott - men som även ger en högre säkerhet i händelse av brand. Fastighetsboxar i sig ger även de säkerhet då de tillverkas i stål och kommer med en robust låsmekanism som inte kan forceras genom våld. Ingen obehörig kan bryta sig in i ditt fack och ta exempelvis post eller ett paket.

Dessutom så kommer man att slippa spring i trapphuset när brevbäraren ska dela ut post eller då exempelvis ungdomar ska lämna reklam. Fastighetsboxar är även flexibla sett till man kan välja mellan att använda nyckel för att låsa upp eller att använda exempelvis blippar. Har ni ett system med det senare så finns alltid en möjlighet att integrera fastighetsboxar i den lösningen - och därmed också få en väldigt behaglig vardag där man får en nyckel mindre att hålla reda på.

Baserat på allt detta råder det inga tvivel om att det här är en lösning som passar för alla BRF:er och fastighetsägare som vill ta steget in i framtiden.

7 Apr 2023