Att jobba som hissmontör

Som hissmontör, eller hihiss, hallsstekniker som det ibland också kallas, arbetar man med installation, modernisation av hissar, rullbanor, rulltrappor och ibland automatiska dörrar. Man arbetar också med hisservice i olika lokaler. Arbetet består av mycket mekanik, men också en hel del elektronik.

 

Arbetsuppgifter

När en hiss ska monteras är det en hissmontörs uppgifter att bland annat sätta upp ledskenor, montera in motorer, montera hisskorg, installera ett styrsystem samt testa hissen. För att frodas i arbetet bör man trivas med mekaniskt arbete, och det krävs även en del kunskaper inom hydraulik samt svetsning.

Arbeten med elektronik är även det mycket vanligt i arbetet. Arbetsuppgifter som inkluderar såväl stark- som svag ström är att dra ledningar till styrskåp samt motor, dra schaktledningar och korgkablar samt att koppla in manöverutrustning.

 

Lön

Enligt den källa vi tittar på tycks lönen variera ganska mycket, beroende på var i landet man befinner sig. Statistiken utgörs dock enbart av 207 referenser, icke justerade för ålder och erfarenhet. Men det kan åtminstone ge en hänvisning.

Tittar vi på referenserna i Kronoberg ser vi att de i snitt är 39 år gamla och har en erfarenhet på 14 år. För detta har de en genomsnittlig lön på nästan 25 000 kronor i månaden. Det här kan jämföras med hur det ser ut i Södermanland, där medelåldern är 41 år, snitterfarenheten är 9 år och snittlönen är över 31 000 kronor.

Stockholm, som generellt är en stad med höga löner, ligger något över snittet för hela landet. Här ligger den på strax över 27 000 kronor, vilket alltså är lägre än i till exempel Örebro, Västra Götaland och Dalarna. Den trenden, att man tjänar mer utanför Stockholm för samma arbetsuppgifter, är kanske ovanligt att se.

Medellönen för hela landet ligger, enligt källan, på 26 772 kronor. Medelåldern för samtliga referenser är 32 år, och erfarenheten 6,6 år.

 

Jobbexempel – Vad söker arbetsgivarna?

För att ge en bild över vilka kvalifikationer som krävs, och vad det är som arbetsgivarna egentligen efterfrågar, har vi tittat på ett antal jobbannonser.

 

www.hisservicestockholm.nu är en välrennomerad firma inom området, som är under ständig utveckling. 

5 Jan 2019