Hållbara och miljövänliga tak är framtiden

Bostadsbristen är stor i Sverige och det kommer att behöva byggas hundratusentals bostäder under de närmaste tio åren. Men detta akuta behov får inte leda till slarv och dåliga byggnadstekniker, som så ofta skedde under Sveriges förra stora bostadskris. I slutskedet av det gigantiska miljonprogrammet så byggdes en hel del hus som inte häll måttet och som idag anses mer eller mindre utdömda.

 

Hållbarhet och miljövänliga byggmaterial och tekniker måste stå i fokus när det byggs, det är vi skyldiga framtida generationer. Mycket har också hänt på detta område, medvetenheten om miljöfrågor är större i byggbranschen – exempelvis har ju miljöfarliga ämnen som exempelvis asbest förbjudits och tidigare byggen har sanerats från asbest.

 

Utsätts för mycket slitage

 

Tak är den del av huset som på grund av väder och vind utsätts för hårdast slitage och därför är det viktigt med ett hållbarhetstänk. Mycket har hänt på takfronten – det finns idag gott om takmaterial som har lång hållbarhet och tillverkats på ett skonsamt sätt.

 

Ett exempel på en framåtskridande takläggare är den finländska firman TioTak, som nyligen etablerat sig i Sverige med stor framgång. De har på sin egen fabrik på andra sidan Bottenviken utvecklat ett antal takmaterial med en hållbarhet som är intressant för byggmarknaden. Det finns givetvis även andra takföretag som har material och metoder med framtiden för sig, men här väljer vi all rikta in oss på just TioTak.

 

Noga framarbetade takmaterial

 

Firman har tre takmaterial som har arbetats fram för att både kunna ge ett fint utseende åt huset och dessutom hålla länge. Företagets plåttak är ett bra exempel på framtidens tak. Det har ett tegelliknande utseende, vilket alltid är populärt i Sverige och är tack vara unika produktionsmetoder mycket hållbart. Gamla plåttak fick ofta bytas ut redan efter tio år, men detta tak har hela 50 års teknisk garanti och kräver mycket lite underhåll.

 

Det finska företagets stålplåttak är också intressant för framtiden. Ett produktskyddat tak som tagits fram med state of the art-teknologi. Det finns got om liknande falsade plåttak, men det har tagit innovationen några steg längre. Taket har tack vare höga spontar en mycket hög vattentäthet, vilket leder till en lång hållbarhet. Även detta tak har 20 års teknisk garanti . Detta är ett tak som på ett smart sätt förlänger både serviceintervaller och livslängd.

 

Modernt och kvalitativt tegel

 

TioTak har även ett modernt och högkvalitativt betongtegeltak. Även här har produktutvecklingen gått till på ett sätt som lär inspirera även svenska takfabrikanter. En särskild, unik beläggning gör detta tegel extra hållbart. Hur går detta till? Jo, det är så att färgen blandas i betongmassan redan vid tillverkningen.

16 Sep 2016