Slopad arvsskatt ska underlätta företagande

Sossarna tog bort arvsskatten och det var för att underlätta för arvingarna som tog över ett företag. Om det var ett mindre företag kunde en hög arvsskatt slå sönder företaget. Om det fanns många arvtagare, kunde de många arvtagarna göra så att företaget omöjligt kunde fortsätta som förut. Innan man tog bort arvsskatten kunde företaget till och med gå i konkurs, eller så var arvtagarna tvungna att sälja en del av företaget för att kunna betala arvsskatten. Sossarna gjorde allt för att på så sätt hjälpa företagen bättre klara av ett dödsfall bland företagsägarna.

Höga skatter – enbart på arbete

Det sägs så många gånger att skatterna är så höga i Sverige, men det stämmer inte längre. Under de senaste 10 åren har man tagit bort fastighetsskatten, förutom arvsskatten och på samma sätt har man tagit bort gåvoskatten och förmögenhetsskatten. På det sättet har man sett till att de som redan är rika, inte behöver betala särskilt mycket i skatter längre. De rika har blivit ännu rikare, på grund av att man har avlägsnat dessa skatter och de fattiga har blivit ännu fattigare.

De rika blir allt fler och rikare

Sanningen är den att inkomstklyftorna har ökat som allra mest just i Sverige av alla OECD länderna under de senaste 10 åren. Det är bara skatten på arbete som är som tyngst i Sverige. Så mycket som en tredjedel av lönen av arbete går till skatter. Det är där de tyngsta skatterna finns. I gengäld har vi gratis barn- och mödravård. Vi har gratis skolor i Sverige plus att alla barn får äta gratis lunch i skolan. Alla barn får barnbidrag – och det är sådant som tillhör en välfärdsstat. Det ska inte kosta att utbilda sig. Genom att göra skolan gratis för alla barn, kan alla som har ett läshuvud kunna ta sig ut ur sin fattigdom och kunna arbeta för att få en dräglig tillvaro.

Slopad arvsskatt underlättar företagande

Om vi går tillbaka arvsrätten är det så att om man ärver behöver man inte längre betala skatt på det som man ärver. Det är en viktig sak. Att slopa arvsskatt på företagsägande är för att underlätta för övertagandet av företag som man ärver och inte ska behöva sälja ut företaget för att kunna betala för skatten av arvet. Är man det minsta osäker på hur man ska göra eller gå till väga när man ärver, och hur stor den egna arvsrätten är, är det säkrast att anlita en jurist som kan arvsrätt. Läs mer här.

31 Jul 2019