Innovationstävling ska lyfta miljötekniken

Vinnova är Sveriges officiella innovationsmyndighet och har som uppgift att hjälpa alla nyfikna ”Uppfinnar-jockar” runt om i landet. Genom att uppmuntra, utbilda och ge ekonomiskt stöd till innovatörer så ska hållbar tillväxt främjas, förutsättningarna för kreativa uppfinningar förbättras och förutsättningar för finansiering för behovsmotiverad forskning ska förbättras. Allt för att Sverige ska kunna vara i framkant när det gäller miljövänliga uppfinningar även i framtiden. Detta är av stor vikt, inte minst med tanke på klimatförändringar, miljöförstöring och döda hav. Nya idéer behövs, i massor!

 

Varje år investerar Vinnova cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser. En av de metoder som Vinnova använder för att stimulera och understödja svensk uppfinnaranda är innovationstävlingar.

 

En kreativ och tävlingsinriktad miljö

Varför anordnar man då en innovationstävling? Det handlar om att få fram bra idéer i en kreativ och tävlingsinriktad men samtidigt lekfull miljö. Det är helt enkelt så att Sverige, och hela världen för den delen, behöver fler innovativa klimateffektiva tekniklösningar. Genom en tävling där duktiga och ambitiösa innovatörer får mäta sina krafter så kan kommuner, myndigheter och företag få kreativa lösningar på sina problem och behov. Tävlingen ger också de olika intressenterna en bra möjlighet att testa sina kreationer i en verklighetstrogen miljö. Dessutom leder tävlingarna till att landets högskolor får bidrag i form av nya kunskaper inom miljöteknik.

 

Testbädd – ett spännande begrepp inom innovationer

 

Man får dessutom möjlighet att tillämpa den kunskap och metodik man har i en testbäddsmiljö.

 

Här kan det vara på sin plats att förklara begreppet testbädd. Det handlar om en miljö inom ett område, exempelvis miljöteknik, där företag i samarbete med andra aktörer kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. En bra miljö där man kan utveckla, testa, demonstrera och certifiera produkter, tjänster och processer som kan bidra till att höja kvaliteten inom miljöteknik.

 

Vem blir vinnare i en innovationstävling i en testbäddsmiljö? Den som belönas är den tävlande som först eller på det mest effektiva sättet kan lösa en specifik utmaning. Det handlar alltså inte om att premiera tidigare prestationer. Den här formen av tävling är en beprövad metod att stödja och påskynda förändringar, speciellt inom områden där det finns ett skriande behov av innovation, exempelvis då miljöteknik.

 

Öppet för många typer av organisationer

 

Internationellt har innovationstävlingar använts i högre utsträckning än här i Sverige. Tävlingarnas popularitet ökar världen över i takt med att regeringar och finansiärer behöver nya och bättre sätt att lösa problem i innovationsprocessen. Vinnova vill se fler exempel på innovationstävlingar för att sätta lite extra fart på utvecklingen inom miljöteknik.

 

Vilka kan då ansöka om att anordna en innovationstävling hos Vinnova? Organisationer av alla former är välkomna: företag, universitet/högskolor, offentliga och ideella organisationer, forskningsinstitut, ekonomiska föreningar och stiftelser. Kort sagt alla som har ett intresse av att få till en snabbare utveckling av teknik på miljöområdet.

2 Sep 2016