Kameraövervakning butik Stockholm - förhindra brott

Har er butik i Stockholm problem med snatterier, med skadegörelse eller med exempelvis en historia av rån mot ensamarbetande personal? Tyvärr ser man att detta inte alls är ovanligt. Samhället har blivit hårdare och brotten har ökat. Som butiksägare försvinner enorma summor i samband med att man utsätts för ett brott.

Snatterier kostar pengar, skadegörelse kostar en massa pengar i exempelvis självrisker och rån kostar, naturligtvis, både pengar och en påverkan på den som utsatts för rånet i fråga. Genom kameraövervakning av butik i Stockholm så kan man skapa en större säkerhet på arbetsplatsen. Det handlar om en investering i både pengar och i den egna personalen.

Kameraövervakning är - och ska vara - en het fråga. Vad får man filma, vad får materialet användas till och hur länge får det sparas? Som grundregel så handlar det om att man aldrig får kränka den enskilde individens integritet och allt man gör måste också ligga i linje med GDPR.

Professionell kameraövervakning av butik i Stockholm

Kameraövervakning av butik i Stockholm måste ske med ett tydligt syfte och ändamål. Det innebär att kamerorna ska riktas mot en plats där det exempelvis tidigare förekommit brott. Har du kameror mot din entré så ska dessa motiveras av att du exempelvis tidigare haft stora problem med skadegörelse.

Har du aldrig haft problem med snatterier eller med rån så finns det inga skäl för dig att sätta upp - och använda - kameror inne i butiken. Har du däremot haft dessa problem så kan du även använda kameraövervakning inne i butiken. Det handlar om en balansgång.

Så får inte kameror användas

Ser man till hur kameraövervakning av butik i Stockholm kan missbrukas så kan ett exempel vara att butiksägaren vill ha kontroll över den egna personalen. Man kan gå tillbaka och titta på filmer hur en anställd arbetat - och använda det materialet i samband med exempelvis löneförhandling. Det bryter mot lagen. Skulle man däremot ha fog att misstänka att en anställd stjäl på jobbet - ja, då finns det fog att använda kameraövervakning.

Att hitta den balansen är långt ifrån enkelt och det är därför man ska anlita ett professionellt säkerhetsbolag både för rådgivning och för den faktiska kameraövervakningen man sedan väljer. Det gör att man hela tiden ligger på rätt sida av vad som är rätt och vad som är fel.F

19 Sep 2022