Miljön driver på nya klimatsmarta innovationer

Flera politiker som pratar om hur de har tänkt sig ställa om politiken efter de behov som vi ser behövs för att inte jordens resurser ska utarmas, och för att stoppa utsläppet av avgaser som är största boven i de förändringar i klimatet som vi ser just nu, brukar hävda att om man skulle göra något av de förändingar som behövs, skulle tillväxten avstanna. Det har de förmodligen rätt i, men vad hjälper "tillväxten" om vi inte har någon miljö kvar? Om vi inte har en luft som vi längre kan andas? Eller om vi har ett klimat som gör det omöjligt att leva i? Utan planeten jorden och ett ozonskikt som skyddar oss mot solens skadliga UV-strålar har vi ingenting. 

Vi behöver lägre tillväxt

Det enda som är logiskt, när det kommer till "tillväxten" är att den inte kan fortsätta stiga i det oändliga. Någon gång tar de slut. Antagligen måste vi omdefiniera "tillväxt" till något mer hållbart. Det som har bevarat jorden hittills är det kretslopp som vi lever mitt i och som vi dessvärre håller på att förstöra. Ska vi kunna leva kvar på jorden måste vi lära oss att ingå i kretsloppet, det som återför alla resurser till jorden som vi tar ur jorden. Först när vi har lärt oss det, kommer vi att kunna leva vidare på jorden. Vi måste omdefiniera "tillväxt" och mäta levnadsstandard med nya mått. Det bästa vore om vi genast hittade nya sätt att producera saker, värma våra hus, transportera saker på och resa på.

Vi behöver innovationer byggd på miljövänlighet

Av den anledningen behöver vi helt nya innovationer som kräver energi för att fungera, men med hjälp av förnyelsebar energi, som kommer ur sol, vind och vatten. Först då kan vi vara lugna och sluta oroa oss för miljön och klimatet. Det som just nu oroar barn och ungdomarna. Vissa politiker på högerkanten pratar om att använda sig av kärnkraften i stället för fossila bränslen, men det räcker med att se på vad som hände i Tjernobyl och Fukushima för att anse att det är bland det farligaste som man kan göra; göra sig beroende av kärnkraft för sin energianvändning.

Det finns bättre sätt och det är att använda sig av förnyelsebar energi och söka innovationer som bygger på juste energi. Vi är cirka 7 miljarder människor på jorden just nu. FN räknar med att inom 6 år är vi 8 miljarder människor. Om vi alla, såg till att skaffa oss vår egen elförsörjning av solpaneler på våra bostäder, om var och en såg till att inte resa på annat sätt än med hjälp av förnyelsebara energikällor, ja, då skulle vi genast ha ett mer miljövänligt klimat.

13 Jun 2019