Moderna bilar förbättrar trafiksäkerheten

Hur många dör årligen i trafiken i Sverige? Vårt land har en nollvision vad gäller dödsfall i trafiken. Ett mål som naturligtvis är högt satt - men där man också måste ha en hög ribba och vidta åtgärder för att förhindra olyckor längs våra vägar. Målet om noll döda är svårt - vissa menar omöjligt - att nå, men vi tar hela tiden steg mot detta. År 2020 så förolyckades exempelvis 190 personer i trafiken. Vilket var den lägsta siffran sedan början av 50-talet.

Kan man helt förhindra dödsolyckor i trafiken? Det är en svår fråga att svara på då det handlar om att många olika faktorer måste spela in och haka i varandra. Det största ansvaret har den enskilde individen. Den person som kör bilen måste vara medveten om vilka enorma krafter som sätts i spel varje gång högerfoten trycker på gaspedalen. Sverige har höga krav vad gäller körkortsutbildningen där man exempelvis - utöver att vara 18 år fyllda - ska genomföra en risketta, klara halkbana och klara av både en teoretisk del samt en uppkörning.

Det ger svenska bilförare ganska mycket kött på benen. Att vi dessutom har en sund inställning till den professionella hjälpen - där unga personer lär sig att köra bil genom exempelvis en trafikskola i Stockholm - ger även det effekt i statistiken vad gäller olyckor.

 

Moderna bilar gör vägarna säkrare

 

Man kan även se till bilarna. Dagens bilar är dels betydligt bättre rustade för att klara av eventuella krockar och olyckor än vad gårdagens bilar är. Dels så har den nya tekniken skapat en ökad säkerhet. ABS-bromsar, anti-sladd-system, automatiska nödbromsar är samtliga innovationer som är mer eller mindre standard i den moderna bilen och där mycket av de minskade dödsolyckorna kan tillskrivas den utvecklingen. Här kommer man även att se att framtidens bilar kommer att vara ännu bättre och ännu mer sofistikerade vad gäller detta.

Vågar man sig på den självkörande bilen så kan denna exempelvis troligen hämta exempelvis data från andra bilar och få en bild över väder, väglag och andra faktorer och därigenom anpassa körningen utifrån dessa data. Här finns naturligtvis en kittlande tanke i att dessa typer av bilar - när, och om, de blir verklighet - kanske kan få oss att nå de högt ställda om noll döda i trafiken?

 

Ansvar på bilförare, trafikskolor och Vägverket

 

Det stora ansvaret ligger på föraren som måste inse vilka risker som finns. Det går inte att frångå att exempelvis alkohol ligger bakom många olyckor och att trötthet är en annan faktor som spelar roll. Här måste man - det gäller oss alla - börja ta ansvar. Att sänka farten är även det en extremt viktig nyckel till att begränsa dödsolyckor. Allt detta får man veta i samband med att man genomför riskettan hos en trafikskola i Stockholm - men det gäller givetvis också att omvandla den teoretiska kunskapen till praktisk sådan också.

Vägverket har också ett ansvar. Många vägar i Sverige är farliga att köra på och det gäller här att identifiera dessa - och sätta in åtgärder. Hur kan man minska olyckor just där? Kan man bredda vägen, öka sikten eller leda om den tyngre trafiken? Att sätta ut exempelvis fartkameror har visat sig fungera, likaså att skapa dubbelfiliga motorvägar samt att separera körbanor med mitträcken. I den här frågan räknas allt, även om det - som vissa tycker - gör bilkörningen lite tråkigare. Kan det rädda liv så är det värt att testa.

25 Dec 2021