När du behöver hjälp med admin

Alla företagare vet att det är mycket administration som ingår i det dagliga arbetet. Det är tar mycket tid men är det är viktigt med ordning och reda. Att ha ordning på ekonomin kan vara skillnaden mellan bra eller dålig lönsamhet för mindre företag. När administrationen kommer på efterkälke finns det risk för att man missar beställningar och att fakturor missas att betala. Det kan bli dyrt i längden och tar mycket onödig tid att lösa.

Samma gäller löner och annan personaladministration. Det gör att personalen blir frustrerad när det ofta blir fel på löner eller vid vab- och sjukdomsärenden. När det gäller budgetar, bokslut och deklaration måste det bli rätt. Annars kan man man få problem med skatteverket och kan få kostsamma skattesmällar eller i värsta fall även böter. Något som kan bli mycket tufft för det lilla företaget. 

 

Ta hjälp med bokföringen

Ibland kan lösningen vara att helt enkelt ta hjälp av ett bokföringsföretag som kan avlasta företag med olika bokföringstjänster. Det kan vara guld värt att veta att all bokföring och administration sköts korrekt av experter på området. 

Alla branscher kan få hjälp, men behovet kan se lite olika ut. Vissa behöver hjälp med löneadministration och löpande bokföring, medan andra tar hjälp vid bokslut, deklarationer och årsredovisningar. 

Man kan såklart få hjälp med allt eller skräddarsy en lösning som passar det egna företaget bäst.

Bokföring med moderna metoder

Idag kan man få hjälp med bokföringen online med full insyn var man än än sitter fysiskt. Man slipper ha en konsult på plats om man inte önskar det. Ta del av till exempel balansrapporter, resultatrapporter, bokföringsunderlag och fakturur i realtid.

Det är ett tidsbesparande och effektivt att låta en bokföringsexpert ta hand om företagets administration. De kan också identifiera besparingsåtgärder vilket kan vara nog så viktigt. Det kan alltså bli en ren vinstaffär att anlita extern bokföringshjälp. Man slipper anställa någon på heltid, utan istället tar in en konsult kontinuerlig eller vid behov.

Olika behov beroende på företagets bransch

Är företaget i till exempel restaurang- eller butiksbranchen kan det handla om hög omsättning på anställda och stort personalansvar. Då behövs ibland hjälp med personal- och löneadministration. Det krävs regelbundet avstämningar av resultat- och balansräkning. Det behövs regelbunden bokföring av dagskassa med mera.

När det gäller bolag inom industrin läggs den mesta tiden på produktionen och behöver då hjälp med löneadmin, bokföring och leverantörskontra.

Vissa företag inom exempelvis bemanningsbranchen där verksamheten är projekt- eller enhetsindelad blir det viktigt med rapportering och uppföljning av projekten.

14 Feb 2019