Rätt rörmokare kan sänka energikostnaden

I en tid där allt fler börjar bli medvetna om miljö och klimathotet så har också fler börjat göra aktiva val i sina hem. I synnerhet så har detta skett i större städer; något som dels förklaras av en större folkmängd och dels också av att alternativen är större i exempelvis Stockholm.

I Stockholm kan man låta bilen vara då de kommunala alternativen både är fler och bättre än i mindre städer, man kan välja att cykla då det finns bättre cykelvägar och man kan välja en mer ekologiskt kosthållning - fri från besprutning och närodlad - då det finns speciella, nischade butiker för sådant. I mindre städer går det inte att förändra sitt levnadssätt med samma lätthet - där blir uppoffringen större.

 

“ Det går att göra mindre ingrepp i bostaden som på sikt kan spara mycket pengar. Att anlita en rörmokare för att byta till en mer energisnål blandare är ett bra exempel på en förändring som går att göra “

 

Men, inom andra områden så har man exakt samma möjligheter oavsett om man bor i Stockholm eller i en mindre stad i Norrland. Möjligheter som dels är bra för miljön och som dels också kan gynna den egna plånboken. Ett av dessa områden gäller den egna bostaden och där man kan hitta lösningar som på sikt kommer att sänka den energiräkning man betalar. Vi ger ett typiskt exempel på en liten uppoffring som i slutändan verkligen kan bära frukt: att kontakta en rörmokare för att byta blandare.

 

En rörmokare byter din blandare - du får mer pengar över

 

Dagens moderna blandare är avsevärt mycket mer energisnåla än gårdagens. De flesta är utrustade med en så kallad ekospärr som gör att vattenmängden minimeras - men där du ändå får ett bra tryck; exempelvis då du ska duscha.

För blandare i handfat så kan en rörmokare i Stockholm installera en modell som liknar de som finns på olika restauranger och som har inbyggda sensorer. Dessa känner av närvaron av din hand, sätter igång vatten och slår av inom en rimlig tid.

Om vi skulle sätta en läckande kran i ett ekonomisk hänseende så kan vi säga att en blandare (som är den nya benämningen som används) som står och droppar med måtten av synål slösar bort nästan hundra liter vatten på ett dygn. Skulle storleken istället ligga på en tändstickas radie - ja, då kostar det ungefär femhundra kronor per dygn.

Gällande en blandare av ett modernt snitt och besparingen du kan göra genom att låta en rörmokare installera en sådan så kan det bytet - på en period om femton år - spara så mycket som 15.000 kronor.

 

Varför en rörmokare?

 

Det finns några skäl till varför vi trycker på att en rörmokare ska sköta bytet av en blandare. Dels så blir jobbet betydligt bättre. Även om du får göra det så kan det lätt bli fel och genom att anlita en fackman så minimeras riskerna.

 

“ Det är en trygghet att kunna visa att en rörmokare gjort jobbet. Vid en eventuell skada så kan Försäkringsbolag ställa sig skeptiska till ersättning om jobbet är utfört av dig som lekman “

 

Just riskerna är den stora anledningen. Vad händer om blandaren går sönder och du är den som gjort bytet? Troligt är att ditt Försäkringsbolag kommer att ställa sig ovilliga att ersätta de skador som uppkommit som en följd av detta. En rörmokare - oavsett om det handlar om Stockholm eller någon annan svensk stad - är en säkerhet i sådana frågor.

9 Jan 2018