Säkerhetsdörrar i Stockholm ger trygghet

För en bostadsrättsförening eller en privatperson skapas trygghet genom att installera säkerhetsdörrar i Stockholm. Du får skydd mot inbrott och brand.

En säkerhetsdörr är en inbrottstjuvs värsta fiende. Den tjuv som skaffat sig grundutbildning i “yrket” ger sig inte gärna på en säkerhetsdörr. Att forcera en sådan dörr ger upphov till buller och höga ljud i en trappuppgång. Dörren tar osedvanligt långt tid att bryta upp. Under tiden hinner den boende eller en granne larma polisen.

Förutom inbrott ger en säkerhetsdörr andra skydd. Vid brand i ett trapphus kommer dörren att förhindra att eld eller brandgaser tränger in i en lägenhet. En branddörr står emot elden en lång tid och under brandförloppet blir brandkåren larmad för att hinna komma till undsättning. Matos och andra odörer kan också förekomma i ett trapphus. En säkerhetsdörr hindrar att obehagliga lukter tränger in.

Fördelar med säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar är certifierade och finns i olika klasser. Den lägsta säkerhetsklassen står emot en inbrottstjuvs enklare verktyg som mejsel och hammare. I den högsta säkerhetsklassen hjälper det inte inbrottstjuven om han tagit med sig borr och såg. Han kommer ändå inte att kunna forcera dörren. Din leverantör av säkerhetsdörrar hjälper dig att välja den säkerhetsklass på dörr som just du behöver.

Att installera en säkerhetsdörr i Stockholm, ger också ekonomiska fördelar. Värdet på din bostadsrätt kommer att öka. Försäkringsbolagen gillar inte att betala ut ersättning för skador till följd av inbrott eller brand. Du har därför goda förutsättningar att få en lägre premie för din försäkring, om du låtit installera en säkerhetsdörr.

3 Sep 2022