Skaffa el som blir gratis

Kostnaden för solpaneler har verkligen sjunkit under de senaste åren. Utvecklingen och nya produkter har gått så pass mycket framåt att man har kunnat sänka priset på dem. Det är inte längre bara de rika och miljömedvetna som har råd att skaffa sig solpaneler fr sitt samvetes skull. Vi ser att de mer hållbara och starka solpaneler som nu finns på marknaden kommer att kunna förse lantbrukarna med den el som de behöver för sitt lantbruk. För lantbrukaren är  den miljövänliga energin enda vägen framåt. Att vrida tillbaka klockan när man inte använde sig av el, går inte. Så pass stor del av lantbrukets produktion går på el för att driva maskiner, möjliggöra både såmaskiner, plogmaskiner och skördemaskiner. Att gå tillbaka i utvecklingen och så och skörda för hand är i det närmaste skrattretande.

Lantbrukare behöver stora ytor för solpaneler

Ju större yta som lantbrukaren kan använda för sina solpaneler desto bättre. Det statliga investeringsstödet ser ut att fortsätta ge 30 procent (minst) för alla som väljer att installera solpaneler och på så sätt ser till att skaffa sig den rena energin. För alntbrukaren borde det vara en gynnsam affär. Ju fler solpaneler, desto mer el produceras som kan säljas till det allmänna nätet. När väl investeringskostnaderna är täckta, har lantbrukaren el som gott och väl kan försörja lantbruket och kanske kan säljas vidare.

Skaffa el från PPAM Solkraft

Fördelarna med att skaffa solpaneler från PPAM Solkraftssystem är att du får en leverantör som vet vad de gör. Du kan räkna med att få mellan 7-9 procents avkastning per ås, de hjälper dig med att söka investeringsstöd, få el-certifikat, el-handelsavtal och skattereduktion, plus att du kan få den service som du kan behöva på solpanelerna senare. Du får dessutom  långtgående garantier på produkterna och produktionen; 10 års garanti på produkten, 25 års garanti på solpanelernas effekt.

Så går installation till

Om du tar kontakt med PPAM Solkraft så kommer de ut till dig och inspekterar det tak där du planerar att installera solpanelerna. När ni kommit överens om priset, installerar de sedan solpanelerna precis där du önskar dem. De monterar fast växelströmsinstallation som omvandlar energin från olen till el. Elen från solpanelerna skickas via en växelriktare till lantbrukarens elnät (ditt). Har du ett tak, utan skugga mot söder och en taklutning på 30-50 procent kan du få upp till 800-1.000 kilowatt varje år för varje installerad kilowatt. För mer ingående information är det bäst att ta kontakt med PPAM Solkraft på [email protected].

3 Jun 2019