Solna Dental - en innovativ tandläkare i Stockholm

För första gången på flera år så har man kunnat se att tandhälsan i Sverige stagnerat och inte längre förbättras. Till protokollet ska emellertid föras att vi - i jämförelse med många andra länder - fortfarande har friska och starka tänder på det stora hela; men det syns alltså en viss stagnering och det ska tas på allvar.

Särskilt då det gäller ungdomar och barn finns det tydliga varningssignaler och här kan man inte nog poängtera vikten av rätt information, rätt skötsel, rätt kost, rätta kostvanor (när man äter och vikten av att ge tänderna vila) samt hur mycket regelbundna besök hos en tandläkare betyder. Det är föräldrarnas ansvar och tillsammans med information från skola och tandläkare så kan en ond cirkel brytas och där en förbättring kan ske i framtiden.

Solna Dental har identifierat och åtgärdat problem

Tandläkare har en viktig roll i vår mun- och tandhälsa och vi tänkte här peka på utvecklingen som sker i den branschen; något som får illustreras av en privat mottagning som verkligen lagt sig i förarsätet och tagit sig an rollen som ledare i branschen: Solna Dental.

Solna Dental är nämligen ett företag som visat sig anamma ny teknik på ett tydligare sätt än konkurrenterna i Stockholm; man är villiga att testa och implementera nya metoder i verksamheten och man gör det utan att kompromissa med vare sig kunder, priser eller med gamla - mer beprövade - metoder och behandlingsformer.

Exempel på problem och lösningar

Ägaren Dani Toutoundji har skyndat långsamt och identifierat olika problem som kunder och patienter upplevt; problem som sedan tagits itu med och som gett en verksamhet som är att anse som friktionsfri och ytterst kundmedveten. Om vi snabbt räknar upp några tidigare problem och åtgärder som vidtagits så kan följande punkter visa på hur man agerat:

På det stora hela så tycker vi att företag som visar vägen är värda att lyfta fram. Att Solna Dental går i bräschen för tandläkare i Stockholm råder det inga tvivel om. Frågan är om konkurrenterna är villiga att haka på eller om de väljer att stå still? Vi skulle säga att tåget redan har börjar tuffa framåt och att man gör bäst i att lösa en biljett.

19 Dec 2018