Solpark som byggs av El av Sol i samarbete med SBB

I en värld där klimathotet ligger som en blöt filt över världen så krävs det åtgärder. Bromsas inte utvecklingen så har vi snart passerat den tipping point som forskarna pekar på. Det går att ställa om - och ny teknik gör omställningen enklare. Det som krävs är snabba, resoluta beslut fattade av företag som är villiga att gå i bräschen. En solpark som byggs av El av Sol i samarbete med SBB är ett tydligt exempel på detta.

 

Platsen för denna solpark är västmanländska Hallstahammar där 17 hektar avsatts för att hjälpa företaget SBB att nå sina högt satta mål om att år 2030 vara klimatpositiva genom hela värdekedjan. En stor del i att nå dessa mål kommer att uppfyllas i och med samarbetet med El av Sol - ett företag i framkant vad gäller omvandling av solenergi till el - och SBB kommer att låta många av sina olika bolag teckna långa avtal för den el som solparken kommer att producera. Att just SBB tar det här steget ger viktiga signaler.

 

Som Nordens största fastighetsaktör inom social infrastruktur så tar man ännu ett steg mot en social, ekologiskt och ekonomisk utveckling av vårt samhälle. Det är bara att hoppas att fler tar rygg. SBB blir exakt det lok som vi ovan nämnde: man visar andra vilka möjligheter som finns och att företag som EL av Sol har kapacitet att klara av utmaningar - oavsett storlek.

 

 

Solparken kommer att skapa bättre förutsättningar

 

Solparken i Hallstahammar kommer att vara klar någon gång under hösten 2020 och förväntas producera så mycket som 10 GWh/år. Något som i sin tur motsvarar ungefär fem procent av den totala elproduktionen för SBB. Läget är strategiskt viktigt: Hallstahammar ligger relativt nära Stockholm där SBB har sitt största fastighetsbestånd.

 

Faller detta projekt väl ut så kommer säkerligen samarbetet mellan SBB och El av Sol att intensifieras. För aktörer som SBB så handlar det heller inte enbart om att bidra till en bättre miljö och värld. Omställningen och satsningen skulle aldrig ske om det inte fanns ekonomiska incitament bakomliggande. Sanningen är den att just solenergi sparar enorma pengar och att man, genom att bli självförsörjande på el, också kan växa även ekonomisk.

 

Det är just det som fler företag - och privatpersoner - behöver inse. Då det kommer till Solenergi och företag som El av Sol så krokar samhällsnytta, klimat och ekonomisk vinst arm med varandra. Det handlar om rena investeringar - i alla led.

 

El av Sol, ska tilläggas, är ett solenergiföretag som klarar av allt från större projekt som denna solpark i Hallstahammar och mindre sådana - som att montera solceller hos ett mindre lantbruk. Man vänder sig till företag, fastighetsägare, BRF:er och exempelvis skolor och nämnda lantbruk. Kort sagt: man är ett företag för alla och av den kalibern att inga frågor är för stora eller små. Finns det ett tak - ja, då finns det också möjligheter att installera solpaneler. Framtiden ser onekligen lite ljusare ut.

22 Sep 2021