Stefan Löfven KU-anmäld

Aftonbladet, Hallands Nyheter, Svenska Dagbladet och ett flertal andra större tidningar skriver idag att riksdagsledamot Jörgen Warborn har anmält statsminister Stefan Löfven till riksdagens konstitutionsutskott (KU).

 

Bakgrunden till anmälan anges vara att Warborn anser att statsministern inte dokumenterar arbetet i Innovationsrådet korrekt. Rådets möten protokollförs inte och detta gör det enligt Warborn svårt att "som riksdagsledamot utföra sin konstitutionella uppgift att granska regeringens arbete".

 

Warborn begär att KU skall granska regeringens och Löfvens hantering av denna fråga och huruvida dokumentationen av Innovationsrådets arbete kan sägas leva upp till de krav som ställs på öppenhet och möjlighet till efterhandskontroll som bör kunna ställas på regeringens arbete.

 

Med andra ord kommer KU alltså att få ta ställning till huruvida Innovationsrådets arbete täcks av Offentlighetsprincipen eller om det kan räknas som ett arbete i en arbetande kommité, vilka brukar vara undantagna från denna.

 

Statsministern anmäls då han sitter som ordförande för rådet.

 

 

I skrivande stund finns ingen ytterligare information om anmälan på Riksdagens hemsida.

 

Uppdaterat 2016-02-12:

KU-anmälan finns att läsa i sin helhet på denna länk.

28 Jan 2016