Sveriges Innovationsriksdag 2016 - 5-6 april i Åre

Sveriges Innovationsriksdag är årets viktigaste evenemang för innovationsbaserad utveckling. För sjätte året i rad bjuds politiker, beslutsfattare i näringsliv, offentlig sektor och akademier samt ledare, kunder, forskare och institutsmedarbetare i innovationsdriven verksamhet in till att delta i denna konferens där Sveriges innovationssystem samlas för att inspireras, lära, nätverka och utveckla handlingsplaner för innovation i Sverige - såväl på lokal och regional som internationell nivå. Även media och opinionsbildare är varmt välkomna att delta.

 

 

Regeringens Innovationsråd deltar givetvis som medarrangör tillsammans med större företag och organisationer såsom ALMI företagspartner, TillväxtVerket, Åre Kommun, Innovationsledarna och många fler. Evenemanget har alltså en bred samhällsförankring och syftar till att diskutera innovation som kan komma hela samhället till nytta.

 

Årets tema är Attraktionskraft & Internationalisering och man har valt Åre som plats då denna kommun är ett utmärkt exempel på en svensk ort som har skapat en internationellt attraktiv destination. En inspirerande miljö för ett inspirerande event.

 

”Från input till impact” - här konkretiseras hur de insikter som samlas in under förkonferensen den 4:e april och dessa utformas till en handlingsplan för Sverige. Inbjudna till förkonferensen är medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks.

 

Utöver diskussioner kring innovation kan deltagarna även njuta av samisk folklore och festligheter, talkshows, fjällfika, traditionsenlig middag och ett fantastiskt gemensamt arbete för att stärka svensk innovation.

 

Låter det som något för dig? Läs mer i inbjudan som du hittar här. Anmälan görs på denna länk.

 

1 Mar 2016