Svetsning – den här skyddsutrustningen behöver du

Att svetsa är ett hantverksvets som utförs med profession och noggrannhet för att sammanfoga metaller men är ett riskfyllt arbete på många plan. Den stora brandrisken och andra faktorer gör att svetsning kräver skicklighet, och framförallt behöver man tänka på säkerheten när man arbetar med olika svetsningsverktyg. För den som svetsar utan rätt skyddsutrustning kan arbetet leda till förödande hälsoproblem och olyckor. Vi rekommenderar alltid att du anitar en kompetent hantverkare för dessa arbetsuppgifter, som tatsvets.se.

 

Kläder anpassande för svetsning

För den som svetsar är det viktigt att skydda hela kroppen med rätt kläder. En overall täcker hela kroppen men det är också viktigt att materialet inte antänder eller smälter om det skulle komma i kontakt med gnistor som uppstår under arbetet. Inte bara det yttersta lagret av kläder behöver vara flamsäkert, utan också underkläderna. För att skydda händerna använder man läderhandskar och på dessa det nödvändigt att det inte finns några andra material som nitar eller andra metaller.  

Precis som att kläderna är viktiga för säkerhetens skull så är det minst lika viktigt att välja rätt skor. För att undvika skador är det viktigt att skon ger ett stabilt stöd och har en halkfri och kraftig sula i gummi. Skon behöver vara heltäckande precis som de övriga kläderna så att inga gnistor kan ta sig in. Stålhätta är att föredra när det kommer till arbetsskor, det ger ett extra bra skydd.  
För att till sist komplettera klädernas säkerhet kan man använda sig av armskydd och damasker för att minimera risken för att få in gnistor och så kallade svetsloppor på huden.

 

Andningsskydd och skydd för ögon

Metaller innehåller och ger ifrån sig många olika ämnen och partiklar som kan vara skadliga. Att andas in svetsrök kan ha en negativ inverkan på hälsan och det är därför viktigt att skydda sina inre organ, som lungorna, mot dessa typer av ämnen. Vid svetsning är det därför lämpligt att ha på sig ett visir som både skyddar ögonen och fungerar som ett andningsskydd. Tack vare att visiret täcker hela ansiktet skyddas ögonen från svetsloppor och andra gnistor. Ljusbågen som uppstår vid svetsning är så stark att den kan ge brännskador och därför är de flesta av dagens svetsvisir automatiskt bländande för att skydda ögonen från det starka ljuset.

 

Hörselskydd

Hörselskydd vid svetsning skyddar inte bara mot höga ljud och buller, utan håller även öronen skyddade mot gnistor och svetsloppor. Vanliga hörselkåpor fungerar enkelt och effektivt.

Det finns alltså en hel del säkerhetsåtgärder och utrustning att se över innan man påbörjar en svetsning. Ju mer noggrann man är inför arbetet, ju säkrare blir det. All skyddsutrustning måste ses över med jämna mellanrum för att säkerställa säkerheten. Det kan också vara bra att tvätta kläderna då och då så att man håller lättantändliga material, så som olja, borta för att undvika olyckor.

 

 

12 Mar 2019