Tänk så bra det ändå är med egen elförsörjning

Du vet väl att du kan få ett ekonomiskt bidrag från staten om du låter montera solpaneler på ditt villatak. Så pass värdefullt anser den svenska staten solpaneler vara att det utgår ett bidrag på 30 procent av investeringskostnaden om du låter installera solpaneler på taket. Inte bara ser du till att bli egenförsörjande av el, utan även bidrar till en omställning av samhället till ett mer miljövänligt samhälle. Det är viktigt att söka så snart som möjligt innan stödet försvinner. Med den nya och kommande regereingen vet vi inte om det kommer att bli fler satsningar på miljön.

Googla solpaneler Stockholm

Om du inte än känner till någon leverantör av solpaneler kan du googla "solpaneler Stockholm", så att du får fram några alternativ på leverantörer av solpaneler och som arbetar i Stockholm. Byt ut ortsnamnet till den ort där du bor så att du får en leverantör som arbetar nära dig. Att inte satsa på solpaneler är nästan dumt, då solen förser oss med den energi som vi behöver för våra liv på jorden. Om du låter installera solpaneler, bygger du inte bara för din egen skull, utan även för de kommande generationerna som även de, kommer att behöva el på ett miljövänligt sätt.

Ta kontakt och fråga om offert och referenser

När du väl har fått några alternativa leverantörer av solpaneler är det sedan bara att ta kontakt och fråga om offerter och referenser. Välj sedan den som du anser är bäst. Du kanske önskar dig en leverantör som kommer och gör arbetet åt dig, så att de monteras på rätta sättet. De kanske dessutom erbjuder sig att komma hem till dig för att inspektera ditt tak så att de redan på förhand vet hur de ska montera fast anläggningen åt dig.

Sälj el som blir över och köp el som du behöver

Många tänker att det inte lönar sig att installera solpaneler, eftersom vi har så många månader då det är mörkt och få soltimmar, men sanningen är den att det räcker med att det är ljust för att solpanelerna ska kunna omvandla ljuset till el. På somrarna kommer du att ha ett överskott på el, som du kan sälja till dina grannar. På vintern kan du i stället köpa den el som du inte kan försörja dig själv på. Dessutom kan du faktiskt lagra el i ett batteri. Dessutom kommer du säkert att bli mer medveten om hur du använder elen, och drar kanske ner på din elanvändning.

7 Jan 2019