Utmaningar som översättare måste hantera

Oavsett om man är fast anställd eller frilansar för en översättningsbyrå är jobbet som översättare inte alltid så lätt som man kan tro. Förutom att man måste kunna flera språk, ha kännedom om kulturerna i länderna där språken talas och ha en naturlig fallenhet för språk överlag, finns ytterligare utmaningar man måste hantera. Den som funderar på att söka jobb hos exempelvis en översättningsbyrå, bör läsa på om yrket så gott det går på förhand. 

Meningsuppbyggnad

Hur meningar byggs upp varierar enormt inom olika språk. Att bygga upp meningar på ett visst sätt må fortfarande vara korrekt – men för att lyckas inom yrket bör man kunna meningsuppbyggnaden som modersmålstalare använder. 

Ta engelska och arabiska som exempel; en mening i engelska utgörs ofta av ett subjekt, ett verb samt ett objekt. I arabiska är ordningen annorlunda. Även om araber skulle kunna förstå en mening som är uppbyggd enligt ordningen som görs i engelska, är det knappast helt korrekt. Att sitta och råplugga glosor är således något som visserligen kan vara effektivt, men som inte är tillräckligt. 

Kultur

Som nämnt lite högre upp i texten bör man som översättare ha viss kännedom om ländernas kultur. Faktum är att ett lands kultur spelar stor roll i hur språket används. Varje språk har en struktur eller regler som är unika för just det språket, och strukturen är direkt påverkande när det kommer till en översättnings svårighetsgrad. Goda kunskaper i språket i fråga är nyckeln – men det krävs också viss kännedom om kulturen. På så vis kan man använda språket på rätt sätt. 

Hitta jobb regelbundet

I början av karriären kan det vara svårt att få sitt första jobb. Lite längre fram i karriären bör det inte vara några större problem att hitta arbeten på exempelvis en översättningsbyrå. För att få regelbundna jobb krävs dock att man presterar och att man utför sitt arbete noggrant. En översättningsbyrå som får slarvigt utförda jobb av en översättare lär inte se med blida ögon på det. 

Kundrelationer

Visst – jobbar du för en översättningsbyrå är det inte du som har det främsta ansvaret över kundrelationerna. Om du däremot frilansar kommer kundrelationer vara en viktig del av arbetet. Att man kan leverera det som efterfrågas och att man gör det med en attityd som kunden uppskattar är viktigt. På så vis kan du få förhoppningsvis få en strid ström av uppdrag och kunder att arbeta för. När du väl har en stor kundkrets bör det inte vara alltför svårt att kunna ta ut en god lön varje månad. Med det sagt gäller det att vara förberedd som frilansare – nåt plötsligt kan hända, och då gäller det att ha resurser så man klarar sig. 

1 Jun 2018