Utveckla ditt företag

Hur utvecklar man det egna företaget egentligen? Kanske behöver man ändra inriktningen när marknaden förändrats med tiden, eller i goda tider kanske köpa in maskiner, utrustning och utöka personalstyrkan.

 

Kanske behöver man leta efter nya lokaler när företaget växt ur de gamla. Men hur ska man tänka så det inte blir ett jobbigt bakslag. En bra tumregel när det gäller att anställa personal är om man behöver säga nej till flera uppdrag eller den egna personalen arbetar för mycket övertid under en längre tid för att man är för få, så är det ett bra läge.

Se över marknaden

För att våga ta steget att öka takten så måste man se över marknaden framöver. Gör en noggrann marknadsanalys för att ta ställning om uppgången är tillfällig eller permanent. Många har gått i fällan och slagit på stora trumman för tidigt och märkt att det börjat gå ner igen efter en satsning. Företaget hamnar i en tråkig sits och går dåligt efter satningen och tvingas säga upp personal.

Våga ta klivet

Men låt dig inte skrämmas för mycket, oftast är uppgången inte tillfällig. Ett sätt är skynda försiktigt. Att ta in konsulter en tid för att bemöta uppgången. Konsulter har den fördelen att företaget slipper sitta med anställningar och fasta lönekostnader. Viktigt är då att skriva ett behovsavtal vilket innebär att man lägger jobb på dem när det finns uppdrag samt att inte skriva för långa avtal.

 

Nackdelen är att en konsult är dyr i längden och såklart kan hitta andra uppdrag och försvinna. Men ofta trivs konsulten nöjd med detta upplägg, att ha mer valfrihet. Bland annat kan konsulten i vissa fall sitta på eget kontor eller arbeta hemifrån. Vilket såklart är ekonomiskt fördelaktigt, då man slipper erbjuda kontorsplats, dator och telefon med mera.

Anställ permanent personal

När man provat ett tag med konsulter och mängden arbete fortfarande är konstant så är det klokt att anställa personal. Det är tryggare för företaget att ha lojala anställda och bra för sammanhållningen. Det ger en styrka att få in nya kompetenser och erfarenheter som kan utveckla hela företaget.

 

Nya personer med nya infallsvinklar och kunskaper som smittar av sig på övrig personal. Ett annan fråga som kommer upp när man utveckar och expanderar företaget är lokalfrågan. Kanske måste den nya inriktningen och/eller ökningen av personal bemötas med andra för ändamålet bättre eller större lokaler.

 

Om företaget slimmas och blir mindre kanske man behöver mindre lokaler. Man kanske måste flytta verksamheten geografiskt för att komma nära kunder och samarbetspartners. Då behöver man undersöka lediga kontorslokaler. Men var noga med läget, storlek, hyreskostnader och se över längden på hyresavtalet. Nya fräscha lokaler kan verkligen bli ett stort lyft för hela företaget.

9 Jan 2019