Vad är en LEI-kod egentligen?

Det finns två svar på frågan i rubriken. Det snabba svaret är att en LEI-kod är en 20-siffrigt alfanumerisk kod som används av företag som en slags identifikation. Det mer utförliga svaret är att en LEI-kod används av företag, aktiebolag, juridiska personer och enskilda företag som använder sig av finansiella verktyg vid global handel. En LEI-kod handlar alltså om att varje transaktion, försäljning och affärsuppgörelse ska kunna spåras och att de inblandade ska kunna identifieras.

 

Detta gör att handeln inom värdepappersmarknaden med exempelvis aktier, obligationer och med finansiella verktyg som exempelvis FX Swap, FX Forward, IRS, Futures och Options blir mer reglerad, schysst och rättvis för alla inblandade. Detta då myndigheter såsom exempelvis Finansinspektionen på ett bättre sätt kan övervaka och marknaden och utreda ifall något misstänkt marknadsmissbruk äger rum.

 

Den LEI-kod man som företag ansöker om, betalar för och erhåller är också unikt. på samma sätt som ett fingeravtryck så kan går en LEI-kod inte att manipulera och användas av någon annan. Den går dessutom att använda en- och endast en gång. Det hela är, helt enkelt, ett väldigt tryggt och stabilt sätt att se till att rådande lagar och regler följs. Något som, milt uttryckt, inte alltid varit fallet. En LEI-kod är framtagen enligt regelverket EMIR - European Markets Regulation - och det finns en skiljelinje mellan vilka som behöver- och inte behöver använda LEI-koder i sin verksamhet.

 

Det är nästan enklare om vi radar upp vilka som inte behöver det än tvärtom. Vi kan, kort sagt, säga att du inte behöver ansöka om LEI-koder om du uppfyller någon av följande kriterier:

 

 

Ansök om en LEI-kod och handla säkert

 

Det finns, som vid alla typer av nya regler, en slags inbyggd skepsis kring de skärpta kraven på att använda LEI-kod vid global handel.Många har förutfattade meningar om att det dels försvårar och dels handlar om ren övervakning. Så är naturligtvis inte fallet. Det går att se det från en mer ljus sidan också - som företag kan varje affär dokumenteras och föras in i en transaktionshistorik: det leder till säkrare handel och transaktioner. Du (ditt företag) lämnar helt enkelt en stämpel som visar att det verkligen är ett du - och ingen annan - som ligger bakom. Att detta i sin tur leder till ett mer rättvist klimat inom handel med värdepapper ur ett globalt perspektiv är en uppenbar bonus som gynnar alla inblandade parter - banker, företag och myndigheter.

 

Kort sagt, fördelarna med att använda sig av en LEI-kod är så stora att de få nackdelarna klart vägs upp. Nackdelar som ligger i att man som företag måste betala för sina koder - en summa som är delad i två, en avgift direkt för att erhålla koderna och en summa som betalas årligen för att förlänga avtalet - samt att det blir lite extra jobb vid sidan av.

29 Mar 2018