Välkommen till offentliga rummet

Offentliga rummet är mötesplatsen för dig som jobbar med verksamhetsutveckling och med digitalisering inom offentlig sektor. Konferens bjuder på möjligheten att utbyta erfarenheter, idéer och tankar med andra inom branschen.

 

Samtidigt ges man inspiration kring hur digitalisering kan hjälpa till att skapa en modern, innovativ och samverkande offentlig förvaltning. Det här i syfte att skapa största möjliga nytta för alla.

 

Under konferensen förs bland annat nationella strategiska frågor till ljuset. Exempel på hur den offentliga sektorn kan samarbeta över gränser för att bidra till en enklare vardag, för alla, kommer också att tas upp.

 

Konferensen riktar sig mot dig som till exempel är strateg, utvecklare, projektledare, kommunikationsansvarig, ansvarig för IT, jobbar inom juridiken, verksamhetsansvarig eller som är verksamhetsarkitekt.

 

Offentliga Rummet är ett arrangemang som hålls av Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA. Värd för konferensen år 2016 är Malmö Stad.

 

Program

 

Den första dagen, 25:e maj, kommer tiden att ägnas åt fördjupning. Här kommer olika nätverk och grupper mötas för att fördjupa sig i de eller den fråga som de brinner mest för. Programmen kommer de olika nätverken att själva stå för – Offentliga Rummet håller dock med mötesplats för dem. Det enda kravet från Offentliga Rummets sida är att de som arrangerar mötet jobbar inom offentlig sektor.

 

Mot kvällen avslutas dagen med informellt mingel med utställarna.

 

De två nästföljande dagarna, 26:e och 27:e maj, väntar konferensdagar. Innehållsprogrammet växer i detta nu och det rekommenderas att besöka Offentliga Rummets hemsida för att hålla sig uppdaterad.

 

Utställare

 

För de företag som gärna vill förstora sitt nätverk finns möjligheten att anmäla sig som utställare under konferensen. Som utställare har man goda möjligheter att knyta kontakter med andra som jobbar med digitalisering inom offentlig sektor.

 

Att anmäla sig som utställare kan man enkelt göra genom Offentliga Rummets hemsida. Färdiga monterpaket finns, bland annat dessa:

 

 

Det här är endast ett axplock av de paket som finns och de förmåner de erbjuder. Är man intresserad av att ställa ut rekommenderas det att gå in på Offentliga Rummets hemsida för att läsa mer.

 

Guldlänken

 

Ett pris, Guldlänken, kommer även att delas ut. Priset delas ut till den eller dem som har främjat innovativa förändringar av verksamheten inom den offentliga sektorn. Vem som helst kan nominera vad/vem/vilka som helst – juryn premierar dock modet att pröva nya vägar.

 

Till exempel kan det handla om innovativa sätt att producera nyttor, nya tillvägagångssätt att inkludera företag / medborgare, nya sätt att sprida nyttor eller samproducera. Det kan dock inte bara vara en modig idé – det måste också ingå försök till att genomföra idén.

 

Det är inte bara lyckade genomföranden som premieras av juryn. Även modiga, men misslyckade genomföranden, kan juryn anse ha gett viktiga erfarenheter för att driva utvecklingen framåt.

 

Anmälan och priser

 

Att anmäla sig, antingen som deltagare, utställare eller föreläsare, gör man enkelt genom deras hemsida. Under fliken ”Anmälan” tas man vidare till ett nytt fönster där man anger kategori för att föras vidare i processen.

 

Kostnaden för att delta i konferensen skiljer sig beroende på hur mycket man väljer att ta del av.

 

Kategori

Tidig anmälan t.o.m 31 mars

Ordinarie pris (från första april)

Fördjupningsdag 25:e maj

950 kronor

950 kronor

Konferens 26:e – 27:e maj*

4 800 kronor

5 200 kronor

Fördjupningsdag 25:e maj samt konferens 26:e – 27:e maj*

5 400 kronor

6 100 kronor

Konferens en dag (26:e, alternativt 27:e maj)

2 500 kronor

2 900 kronor

 

* Inkl. bankettmiddag den 26:e maj

 

Alla priser är angivna exklusive moms (25 procent). Anmäler man sig tidigt ges man mellan 8 och 15 procents rabatt på den ursprungliga anmälningsavgiften. Erbjudandet gäller till och med den 31:a mars 2016.

 

Det som ingår i konferensavgiften är följande:

 

 

Väljer man att delta i Fördjupningsdagen får man följande för avgiften:

 

 

När och var?

 

När? - Konferensen hålls den 25:e – 27:e maj

 

Var? – Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2. Konferensen nås genom en ca 10 minuters promenad från Malmö centralstation.

24 May 2016