Vi måste investera i miljövänlig energibesparing

Det finns en del som förnekar att vi ser en pågående klimatförändring just nu. Det är vissa branscher som ihärdigt fortsätter förneka att människan har förstört jordens balans som energiförsörjare, att människan har roffat åt sig av jordens resurser och att vi därför att vi har producerat en massa avgaser både från bilar och flygplan just nu ser klimatförändringar som kan påverka hela jorden.

Förnekande som inte leder någonstans

Det är lite märkligt detta förnekande, eftersom vem som helst, som kan enkel matematik, förstår att om man tar från en sak, försvinner den, om man inte samtidigt ser till att samma element återförs på något annat sätt. De som ihärdigt förnekar att avgaser och kolmonoxid, försurningar och kapandet av jordens resurser påverkar jordens egna resurser, påverkar jordens ozon och klimat, är så rädda för att människor ska påverkas av en tro på att man bör begränsa avgaser och i stället agera miljövänligt och sluta konsumera bilar och flygresor. De tror att en helomvändning i vår konsumtion skulle skada deras kapitalistiska affärer och ser inte att miljövänliga handlande kan skapa nya, bättre och mer effektiva affärer.

Vi ser klimatförändringar påverkat av oss människor

Samtidigt minskar Nordpolens isar och omöjliggör isbjörnarnas livsbetingelser. Det är som om man inte kan investera i en miljövänlig livsstil, utan att de som redan har pengar ska fortsätta ha ännu mera pengar. Något som inte kunde vara mera fel. Tvärtom. Man kan göra utmärkta affärer, även om vi agerar som mänsklighet mera miljömedvetet och med hänsyn till jordens begränsade resurser, fram till den dagen då vi som människor och konsumenter kan tillföra resurser till jorden i samma mån som vi roffar åt oss. Vi kan investera i miljövänlig energi.

Vi måste investera i klimatvänligare produkter

Vi kan investera i ventilationer som mer effektivt tar tillvara den värme som redan har producerats inomhus och som inte släpper ut den värme vi människor behöver i våra hus. Att investera i grön industri, skapa gröna pengar och grön logistik, gröna kommunikationer och sluta köra bilar som avger en massa avgaser som förstör vår omgivning är det enda vi kan göra om inte jorden ska gå under, och vi med den i framtiden.

Det finns produkter som är energibesparande

Som tur är finns det en hel del inom området som redan är på marknaden. När vi använder energi för att värma våra hus, finns det vissa områden i en fastighet, villor, bostäder och så vidare, där värmen sipprar ut. Sipprar värmen ut, använder vi ännu mer energi som bara försvinner med luften. Så mycket som 30 procent av den värmen försvinner med ventilerna. Det är ju inte så konstigt, det är ju därför vi har ventiler; för att luften ska ut och in igen med nytt syre. Men värmen behöver inte försvinna ut, om man installerar särskilda ventiler som återvinner värmen men som tar in nytt, fräscht syre.

Det utförs kontroller av ventiler

För att det ska fungera exakt som det är tänk, gör man årliga besiktningar av ventilerna. De är obligatoriska och ska göras vart tredje, eller sjätte år. Kontrollerna utförs av besiktningsmän som ser till att ventilerna inte innehåller några föroreningar och som tillför nytt fräscht syre. Här finns mycket som investerare kan satsa sitt kapital på. Vi behöver allt bättre inomhusluft då vi vistas allt mera inomhus.

14 Mar 2018