Goda möjligheter till ett normalt liv vid tandlossning

Att tappa en eller flera tänder påverkar hela livssituation negativt. Del sett ur ett funktionellt perspektiv då tänderna är en väsentlig del i hela vår matsmältningsapparat och de - genom att vi tuggar - tillgodoser oss viktiga näringsämnen. tappar vi tänder så förloras också en viktig fysisk funktion.

Dels så har vi också en social aspekt att ta hänsyn till. Tänderna spelar en väldigt stor roll i hur vi uppfattas av andra. Det är bara att se till hur gula tänder kan påverka självkänslan, självförtroendet och hur sådana kan leda till nedstämdhet. Att då tappa tänder innebär en ännu större smärta som kan leda till isolering och rena depressioner.

Det finns många anledningar till varför man tappar tänder. undermålig skötsel är dock den allra vanligaste. En person som inte sköter sina tänder genom daglig tandborstning, genom att använda tandtråd eller som inte besöker en tandläkare regelbundet löper större risk att drabbas av tandlossning än vad en person som tar sina munhälsa på allvar gör. Andra orsaker kan vara sjukdomar och stark mediciner. Även olyckor ska nämnas.

Det som är tacksamt är att nya metoder kommit starkt på slutet och att tandlossning idag inte behöver innebära ett annorlunda liv med sämre livskvalitet. I många fall så kan man leva precis som vanligt.

Tandimplantat ger bättre möjligheter

Där man för några år sedan som patient i de flesta fall fick tandproteser vid tandlossning så kan man idag bli erbjuden ett annat alternativ i form av tandimplantat. Det ger väldigt många fördelar och vi tänkte rada upp några av dessa här nedan:

Finns det några risker?

Det handlar om en operation och det finns inga garantier på att den fullt ut lyckas. Det man måste vara medveten om är att området runt tandimplantatet blir väldigt känsligt och utsatt för bakterieangrepp. Det senare förklaras av att matrester har lättare att fastna just i de fickor som uppstår. Skötseln blir extra viktig om man väljer att operera in tandimplantat.

Detsamma kan sägas om vilken tandläkare man väljer. Här skulle vi vilja mana till en grundligare undersökning gällande kvaliteten. Väljer du en tandläkare i exempelvis Stockholm som dels genomfört många liknande ingrepp - med goda resultat - och som dels har en käkkirurg tillgänglig ger dig bättre odds.

Garanti på själva kronan brukar också lämnas och den brukar ligga på på två år. Det är svårt att säga hur lång livslängd ett implantat verkligen har - tekniken är relativt ny - men allt tyder på att den är väldigt, väldigt lång.

16 Jun 2018