Hur fungerar en jordfelsbrytare?

Vad är en jordfelsbrytare? Hur fungerar den? Man hör ofta om olika jordfelsbrytare, men vad är det egentligen och hur fungerar de? Här går vi igenom vad de är och hur de fungera och varför de är så viktiga.

En jordfelsbrytare är en mycket viktig manick. Den kan nämligen känna av, om elen är på väg mot fel håll. Då bryter en strömmen på en gång. Det är därför som det heter "jordfelsbrytare" därför att den bryter strömmen för att inte människor ska bli skadade. En jordfelsbrytare skyddar människor mot elstötare om det skulle vara så att du tar i en apparat som för över el och om du samtidigt är i kontakt med jord. Med jord menas, allt från marken som finns runt omkring oss, ute, till metallen om finns på din spis, till betonggolvet som finns inne i huset, eller diskbänken.

Jordfelsbrytaren skyddar både människor och hus

Den inte bara skyddar människor mot apparater som kan föra över elen till människorna. Den ser också till så att det inte börjar brinna i huset där det finns olika elapparater. En jordfelsbrytare är otroligt snabb. Med tanke på att elen är otroligt snabb, innebär det att en jordfelsbrytare måste vara ännu snabbare, för att kunna skydda människor och hus från att få el och från att börja brinna. Förutom en jordfelsbrytare, bör man även ha säkringar i ett proppskåp, men även att regelbundet se över elsystemet i sitt hus så att man inte får stötar eller att det plötsligt börjar brinna i huset. El är inte att leka med. Det är en otrolig kraft att hantera och rätt hanterad, får vi ju maskiner, apparater, ljus och värme i våra hus, men fel hanterat kan man få otroligt stora skador som till och med kan hota livet.

Det är jordning 

När det kommer till elektriska apparater pratar man om jordning. Det innebär att jorden som finns runt omkring oss, fysiskt kan leda bort felströmmar om det skulle finnas något fel på den elektriska apparaten. Alla elapparater har därför ett hölje som är direkt öfrbunden med så kallad skyddsjord, enligt Wikipedia. Det innebär att spänningen mellan jäljet och jorden är 0 volt och att ytterhöljet inte kan bli strömförande och innebära en fara för människor. Skulle apparaten skadas, så att höljet plötsligt skulle bli strömförande, kommer strömmen att ledas direkt till en säkring (som man har i proppskåpet). Och det tack vare en jordfelsbrytare som man har i huset. Behöver du en genomgång så att du har en bra jordfelsbrytare i din villa? Läs då mer på: https://www.elektrikerbromma.nu.

16 Dec 2019