Hur pass flexibelt är ert företag?

Det finns bakåtsträvare överallt. Folk och företag som inte är villiga att prova nya metoder, testa andra lösningar och ersätta gamla vanor, rutiner och system med nya lösningar. Det fungerar ju, är en inte alltför ovanlig fras som man hör i samband med att någon förändring föreslås.

Det finns ett bra svar på det påståendet: det fungerar kanske just nu , men hur ser det ut om några år? Sanningen är att dessa bakåtsträvare ofta blir kvar på perrongen och ser hur konkurrenterna svischar förbi sittandes i högteknologiskt tåg. Då detta sker så är det alltför ofta för sent att hoppa på och det tar flera år innan verksamheten återhämtat sig.

Vi ska tillägga att det inte per se behöver vara fel att inta en lite försiktig inställning till alla nya lösningar. Det kan även innebära en förlustaffär att investera i saker som visar sig ha en begränsad relevans och aktualitet. Saker som således måste ersättas - även det till en hög kostnad - redan efter något år.

Det gäller dock inte det vi ska tala om här. På frågan om vad många anställda - inom olika branscher och över hela Sverige - värdesätter högst, eller önska mer av, på sina jobb så svarar många flexibilitet. Man känner att den ordinarie kontorsplatsen inte längre fyller någon större funktion och att man skulle kunna göra ett - minst - lika bra jobb sittandes hemma eller på ett café.

Bortskämt? Inte alls. Det finns nämligen möjligheter som kan skapa en sådan arbetsplats och det är också något som kan visa sig vara väldigt ekonomiskt fördelaktigt för det enskilda företaget.

En modern telefonväxel ger ökad frihet

Den investering vi talar om - som möjliggör detta - handlar om en uppdaterad telefonväxel. En sådan är nämligen A) väldigt kostnadseffektiv då den står utanför ordinarie operatörskostnader och där det räcker med ett trådlöst nätverk B) den ger extrem flexibilitet.

Som sagt, det räcker med ett trådlöst nätverk för att en anställs ska kunna sköta sitt arbete. Oavsett var denne befinner sig - det kan vara ett café i närheten, det kan vara från hemmet eller från ett annat land. En mobil växel är nämligen inte geografiskt låst och fungerar överallt.

Fördelaktigt även för kunderna

Den stora fördelen med en modern telefonväxel är att vägen fram till rätt person blir kortare. Oavsett om det är en kund som ringer eller en affärspartner så kan man direkt - genom att vidarekoppla samtalet - etablera en kontakt med den person ärendet berör. Det går även att delta vid telefonkonferenser, möten och att samlyssna.

Allting blir övervakat av den leverantör man säljer så att inga intrång sker. Något som alltid är en risk då man väljer olika IT- tjänster. Kort och gott: en ny telefonväxel öppnar nya dörrar för både företag, de anställda och alla kunder. En sund investering att ta.

19 Apr 2018