Moderna system till en modern värld

Världen idag är en ny värld. Smart ljud och bild spelar större roll än någonsin förr och väl fungerande teknik är oumbärlig för de flesta. I varje sektor av samhället behövs bra lösningar.

Vi människor har sedan vi uppstod som art alltid kommunicerat via ljud och bild. Mycket länge skedde dock detta enbart genom fysiska möten. Vi träffas och utbyter information och erfarenheter och med vårt språk, kroppsspråk och mimik ger vi varandra en helhetsbild. Till stor del gäller detta fortfarande. Våra röster, kroppsspråk och vår mimik är fortfarande, och kommer alltid att vara, människosläktets signum. I vår nya värld minskar dock fysiska möten stadigt i betydelse. Resor anses ofta onödiga och kostsamma eller rentav olämpliga i de fall där digitala alternativ finns. I allt större utsträckning arbetar människor med det egna hemmet som utgångspunkt. Mot denna bakgrund är det är enkelt att förstå den enorma betydelse som intelligenta och väl fungerande tjänster för ljud- och bildöverföring har kommit att få.

Fler tillämpningar för bild och ljud

Videomöten och andra digitala lösningar har idag ersatt många traditionella fysiska möten. En rad tjänster finns idag som stöd vid dagliga möten inom arbetslivet. Är detta nog? Är alla nöjda? Givetvis stannar det inte där. Ljud- och bildtjänster används till mycket mer än bara arbetsmöten, även om den dagliga tillämpningen i mångt och mycket handlar om detta. Ett exempel är distansundervisningen. Under en hel del år har den praktiserats men nu har användningen praktiskt taget exploderat och är till nytta och glädje för många. Ytterligare tillämpningar av system för ljud och bild är publika miljöer, evenemang och scenuppträdanden. Även här spelar modern teknik av hög kvalitet en väsentlig roll för information och upplevelser av olika slag.

Praktisk användning med avancerad teknik

Idag finns mycket av den teknik man kan behöva instoppad i närmaste dator. Om så inte skulle vara fallet då? Hur får jag som föreläsare, lärare eller projektledare resurser och teknik för att kunna utföra arbetsuppgifter, hålla kontakt och utbyta information med åhörare, elever och medarbetare? Var finns de bästa kamerorna och de bästa ljudsystemen? Hur får jag strulande teknik att fungera klockrent gång efter gång? För oss med fokus på vårt arbete och det budskap vi försöker få fram snarare än själva tekniken så kan det vara intressant att ta in extern hjälp när det gäller dessa frågor. Allt ifrån inköp av hårdvara, utbildning i förfarande och support finns endast ett telefonsamtal bort! Läs mer om ny teknik på denna sida: https://avs.se/

7 Jul 2020