Ny teknik gör värmepumpar effektivare

Att gå över till värmepump som värmekälla blir allt vanligare bland villaägare, inte minst i Malmö. De södra delarna av landet, och kanske framför allt Malmö, har ju ett klimat som passar extra bra för till exempel jord-, sjö- och luftvärmepumpar. Att byta från olja eller el till en värmepump kan drastiskt sänka energikostnaderna för en normalstor villa i Malmö. Eftersom 80% av en villas energikostnad går till uppvärmning och varmvatten finns det mycket pengar att spara på att välja rätt värmesystem.

Tekniken för värmepumpar går ständigt framåt. De blir mindre, tystare och samtidigt effektivare. Detta har så klart gjort värmepumparna ännu effektivare för villaägare som står i begrepp att byta ut sin befintliga värmekälla, till exempel på grund av att oljepannan tjänat ut. I Malmö är det framför allt jord- och luftvärmepumpar som installeras, men i vissa områden av Malmö finns även goda förutsättningar för bergvärme, och den som har en strandtomt kan förstås med fördel välja att installera en sjövärmepump.

Hur fungerar en värmepump?

Alla värmepumpar fungerar enligt samma princip, som går ut på att ta upp en liten mängd lagrad solenergi och ”växla upp” den i ett slutet system. Solvärme finns lagrad i vattnet, i jorden, i berget och i själva luften och för att utvinna den använder man en så kallad kollektorslinga, som innehåller en vätska, vanligen glykol, som leder den lilla värme den tar åt sig tillbaka till värmepumpen, där värmen överförs till en kylkrets. I kylkretsen skapar ett system av kompressorer och värmeväxlare värme som överförs till husets eget värmesystem, som antingen är luft- eller vattenburet.

Olika typer av värmepumpar

Den typ av värmepump som har störst potential att sänka energikostnaderna för ett hus är bergvärmepump. För att utvinna bergvärme måste en så kallad energibrunn borras på tomten, ett mycket djupt och smalt hål som borras ner i berget. Fördelarna med att utvinna värme ur berget är att det håller en relativt jämn temperatur året runt, och framför allt på vintern finns mycket värme att utvinna, som under sommaren lagrats.

Eftersom Skåne inte vilar på berggrund är det dock andra typer av värmepumpar som är vanligast i Malmö. Jordvärme innebär att man borrar ner en kollektorslinga på en meters djup över en stor yta på tomten. Sjövärme innebär att kollektorslingan läggs på sjöbotten, och en luftvärmepump utvinner värme ur luften, till och med när det är minusgrader ute!

Värmepumpar i Malmö

Villaägare i Malmö som vill byta till värmepump kan ta hjälp av kommunens energirådgivning, eller av ett företag som installerar värmepumpar i Malmö, för att ta reda på vilken typ av värmepump som passar bäst utifrån tomtens och husets förutsättningar. Många villaägare i Malmö väljer till exempel att kombinera en värmepump med en annan värmekälla, som solpaneler. Eftersom solpaneler är som mest effektiva under sommaren, kan man under denna period låta jorden eller berget ”vila upp sig” så att maximalt med värme kan utvinnas under vintern. Generellt finns mycket pengar att spara för villaägare i Malmö som byter till värmepump.

2 Feb 2020