Ny teknik i måleribranschen

Rent generellt så är måleribranschen en ganska konservativ bransch. Varför ändra på någonting som fungerar? Det är lite av den devisen som gäller och det innebär att många målare använder sig av samma redskap och samma tekniker som man alltid har gjort.

Men, det händer saker i kulisserna och man kan se att ny teknik börjar ta mer och mer plats. Primärt så handlar det om digitala lösningar och verktyg som används i syfte att på ett bättre sätt kunna planera och räkna på olika jobb. Det är något som gör skillnad på många sätt: man minskar svinnet, man kan erbjuda korrekta offerter och kunderna kan i sin tur också, genom detta, spara pengar.

Väljer du en målare i Stockholm som använder sig av digitala verktyg i sin planering så blir det lite enklare för dig. Detta påvisas även av din egen planering kring exempelvis färger och nyanser: du kan prova dig fram och måla om olika rum - i olika färger - i 3D och genom detta också få en bättre bild av vad som fungerar - och vilka färger som inte passar ihop med varandra.

 

Nya maskiner och ny typ av färg

 

Annars så handlar ny teknik mestadels om verktyg som underlättar vardagen för en målare och som gör att slitaget rent fysiskt blir mindre. Målare är av hävd en yrkesgrupp som lätt drabbas av slitage som en följd av upprepade, monotona rörelser där framförallt axlarna kan slitas ut i förtid.

Ser man detta rent procentuellt så handlar det om att 65% av alla arbetsskador som anmäls inom måleribranschen kommer som en följd av undermålig ergonomi. Mycket av den nya tekniken som implementeras i branschen handlar om att förebygga dessa skador. Bättre verktyg, mer genomtänkt - och för den enskilda individen, skräddarsydd - utrustning samt maskiner gör att slitaget minskas.

Även gällande material har en stor utveckling skett. Tidigare innehöll färg en massa gifter och för kropp och organ skadliga ämnen. Idag har en enorm utveckling gjort att färgerna inte alls är farliga att andas in. Att många färger dessutom är fria från konserveringsmedel gör att bakterier inte trivs och att man genom detta kan stryka ytterligare ett streck över faror i arbetsmiljön för en målare i Stockholm. Den typen av färg är även något som visat sig vara mer hållbar. Det finns fortfarande vissa färger och vissa rengöringsmedel som inte är bra för kroppen, men där har ny teknik gjort att skyddsutrustningen numera är utvecklad på ett sätt som inte riskerar att skada målaren - vare sig för stunden eller på sikt.

Teknik och utveckling kan även ses gällande exempelvis penslar och andra verktyg som idag håller bättre och erbjuder ett enklare arbete. Det sker definitivt förändringar i måleribranschen, men det kanske inte är så påtagliga som i andra branscher. Något som det säkerligen blir ändring på vad det lider. Ny teknik är svår att stoppa, eller hur?

9 Dec 2021