Nyfiken på Innovationsbegreppen?

Har du någonsin funderat på vad co-production, Idea Management-system eller öppen innovation egentligen står för? 

 

I vårt lexikon för innovation i offentlig sektor hittar du en uppdaterad version av den ordlista som tidigare hittades här på Innovationsrådets hemsida.

 

Genom att förstå de olika begrepp som används på området innovation kan du få bättre insikt i hur dessa processer kan användas för att driva innovationsarbete framåt i olika typer av organisationer.

 

Innovation för bättre och mer kostnadseffektiva tjänster

 

Inom offentlig verksamhet används innovationsprocesser ofta för att arbeta fram nya tjänster som kommer samhället till nytta. De senaste tio åren har vi till exempel kunnat se en radikal förbättring och utveckling av de digitala tjänster som staten tillhandahåller inom en mängd områden. Inte bara kan man göra sin skattedeklaration online eller boka en läkartid. Det går att få tillgång till en mängd användbara data och tjänster med hjälp av e-legitimation som underlättar i vardagen och som hjälper staten att spara pengar och resurser. Den information som samlas in i systemen kan även användas för att ytterligare förbättra och utveckla tjänsterna.

 

Genom att öppna upp för samverkan mellan olika myndigheter, företag och organisationer går utvecklingen snabbare framåt och man hittar nya lösningar som troligtvis inte skulle ha uppstått om man fortsatt att enbart arbeta inom de egna organisationsgränserna.

 

Innovation kan låta lite flummigt och det verkar ibland som att det är mycket prat och liten verkstad när man tar en snabb titt utifrån. Men faktum är att fler och fler organisationer bygger in detta tankesätt i sin vardagliga verksamhet, vilket leder till att nya idéer och lösningar arbetas fram snabbare och är bättre anpassade till de problem som faktiskt måste lösas. Genom att människor som lever och andas sin verksamhet får chansen att påverka hur den ska tas framåt ställs rätt frågor och genom samverkan med andra får man in nytt blod och nya idéer som kan ge ännu bättre resultat.

5 Jan 2016