Sida 3

RSS

Innovativa lösningar i servicebranschen

18 May 2016

Inom stort sett alla branscher har elektroniska lösningar för hur vi kommunicerar lett till revolutionerande förändringar de senaste decennierna och utvecklingen fortsätter hela tiden. Det gäller i synnerhet serviceföretag som hela tiden får nya sätt att kommunicera med sina kunder.   I dag är det nästan svårt att förstå hur företag arbetade innan millennieskiftet då [...]


Innovativ tandvård - framsteg som gynnar folkhälsan

5 Apr 2016

  Tandvård och innovation - hur hör det ihop? Tandvården är ett område som går starkt framåt gällande vad man kan göra för att förbättra befolkningens tandhälsa. Här ger vi lite historiska återblickar gällande hur tandvården har utvecklats genom historien, samt presenterar några spännande innovationer såsom exempelvis tandscanners som gör det möjligt att genomföra vissa undersökningar och [...]


Sveriges Innovationsriksdag 2016 - 5-6 april i Åre

1 Mar 2016

Sveriges Innovationsriksdag är årets viktigaste evenemang för innovationsbaserad utveckling. För sjätte året i rad bjuds politiker, beslutsfattare i näringsliv, offentlig sektor och akademier samt ledare, kunder, forskare och institutsmedarbetare i innovationsdriven verksamhet in till att delta i denna konferens där Sveriges innovationssystem samlas för att inspireras, lära, nätverka och utveckla handlingsplaner för innovation i Sverige [...]


Stefan Löfven KU-anmäld

28 Jan 2016

Aftonbladet, Hallands Nyheter, Svenska Dagbladet och ett flertal andra större tidningar skriver idag att riksdagsledamot Jörgen Warborn har anmält statsminister Stefan Löfven till riksdagens konstitutionsutskott (KU).   Bakgrunden till anmälan anges vara att Warborn anser att statsministern inte dokumenterar arbetet i Innovationsrådet korrekt. Rådets möten protokollförs inte och detta gör det enligt Warborn svårt att "som riksdagsledamot utföra sin konstitutionella [...]


Innovationer i klassrummet

25 Jan 2016

Skolan är ett område där innovationer har en viktig plats. Barn och ungdomar ligger ofta i framkant när det gäller att ta till sig digitala lösningar och nya medier och lärare och annan skolpersonal måste ligga i för att hålla sig uppdaterade. Det är utmanande, men samtidigt spännande att se hur skolan kan förändras med [...]


Innovativ sökmotoroptimering

21 Jan 2016

  Sökmotoroptimering är ett område i ständig förändring som kräver innovation, kreativitet och nytänkande för att man ska lyckas på nätet. Om du inte har minsta aning om vad vi pratar om så handlar det om att nå framgångar i webbsök - att din sida hamnar tillräckligt högt upp i listan, t.ex. hos Google, Bing [...]


De mest innovativa företagen år 2015

20 Jan 2016

  Boston Consulting Group har tagit fram en rapport med de 50 mest innovativa företagen i världen år 2015.   Föga förvånande hittas givetvis giganter såsom Apple, Google, Toyota, Amazon och Microsoft i toppen - men även yngre företag och mindre aktörer på marknaden har fått plats i rapporten.      Redan i de första styckena [...]


Nyfiken på Innovationsbegreppen?

5 Jan 2016

Har du någonsin funderat på vad co-production, Idea Management-system eller öppen innovation egentligen står för?    I vårt lexikon för innovation i offentlig sektor hittar du en uppdaterad version av den ordlista som tidigare hittades här på Innovationsrådets hemsida.   Genom att förstå de olika begrepp som används på området innovation kan du få bättre [...]